Main > North > Chiang Mai > Muang Chiang Mai > Si Phum > Walking street Chaiang mai (Tha phae)


Chiang Mai

Walking street Chaiang mai (Tha phae)

Walking street Chaiang mai (Tha phae)

Rating: 3.8/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: วันอาทิตย์ 
เวลาเปิดทำการ: 17.00 - 22.00
 
ถนนคนเดินท่าแพ เกิดขึ้นครั้งแรกเนื่องจากสอดคล้องกับแผนการพัฒนาเมือง ที่ให้เมืองสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน การพัฒนาดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทำให้เกิดการกระจายแนวคิดไปสู่ส่วนภูมิภาค ซึ่งหนึ่งในนั้นคือจังหวัดเชียงใหม่
 
การเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเสมือนการปลุกวัฒนธรรมของพื้นที่ท้องถิ่นให้มีชีวิตชีวาอีกครั้ง ถือว่าเป็นการ “คืนชีวิตให้ชุมชน คืนถนนให้คนเดิน” ในครั้งแรกเริ่มวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ – อาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2545 โดยใช้ชื่อว่า “10มหัศจรรย์ล้านนาที่ท่าแพ”
 
โดยปิดถนนตั้งแต่แยกอุปคุตถึงประตูท่าแพ ความยาวประมาณ 950 เมตรและต่อมาหลังจากที่เทศบาลเมืองเชียงใหม่ได้ทำการปรับปรุงสาธารณูปโภคลงดินเป็นที่เรียบร้อย ถนนคนเดินประตูท่าแพจึงย้ายไปที่ถนนราชดำเนิน ตั้งแต่ 31 สิงหาคา 2547 โดยระยะทางรวมกว่า 1.5 กิโลเมตร
 
ถนนคนเดินท่าแพ มีครบทั้ง ศิลปะ วัฒนธรรมและชีวิต จนเป็นอีกหนึ่งแหล่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือน จากสองฝั่งทางเดิน เราจะถูกล้อมรอบด้วยงานศิลปะมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานทำมือ อย่างงานแกะสลักไม้ สลักลายบนแผ่นเงินหรือแม้กระทั่งภาพวาดต่างๆ ศิลปะกับวัฒนธรรมย่อมเป็นของคู่กัน
 
ระหว่างทางเดินที่เราต่างสนใจในสิ่งที่วางขายอยู่นั้น ถัดจากทางเดินเข้าไปในกำแพง เราสังเกตเห็น วัดเจดีย์หลวงวรวิหารอุโบสถทำจากไม้ภายในประดิษฐานพระประธานสีทองเด่นเป็นสง่าเป็นวัดที่อยู่คู่กับถนนคนเดินเสมือนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจยามค่ำคืนของผู้มาเยือน ศิลปะ วัฒนธรรมจะไม่สมบูรณ์แน่ถ้าสิ่งเหล่านั้นขาดชีวิต ชีวิตที่ว่านี้คือ ผู้คน
 
ไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่นำของมาขาย ผู้คนที่สร้างผลงาน ผู้คนที่มาเดินเล่น ด้วยความครบและเพียบพร้อมนี้เอง ที่เป็นเหตุให้ผู้คนที่มายังเมืองเชียงใหม่ต้องไปสัมผัสกับถนนคนเดินท่าแพ สำหรับคนที่ยังไม่เคยไปถนนคนเดินท่าแพ ถนนคนเดินนี้เปิดแค่วันอาทิตย์เท่านั้น

Shopping Category: Shopping

Shopping and Night Market Group: Shopping and Night Market

Last Update : 2 YearAgo

Walking street Chaiang mai (Tha phae) Map

Gellery

Recommend

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(24)

Museums Museums(23)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(80/1270)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(44)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(28)

Local Market Local Market(13)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(16)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(18)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(25)

Waterfalls Waterfalls(42)

Hot Springs Hot Springs(13)

Caves Caves(10)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(12)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(3)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(12)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(4)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)

Travel Articles, Recipes Travel Articles, Recipes

Travel Review, Food Review Travel Review, Food Review(14)

Food Menu, North Recipes Food Menu, North Recipes(28)

Thai Desserts, North Recipes Thai Desserts, North Recipes(17)