พิพิธภัณฑ์จาวยอง

พิพิธภัณฑ์จาวยอง

พิพิธภัณฑ์จาวยอง

Population Population:   Share Facebook  
Rating: 4/5 (6 votes)
Search By Search By District | Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Mai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
พิพิธภัณฑ์จาวยอง จัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2542 เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี และเพื่อจัดแสดงเก็บรักษาศิลปวัตถุโบราณของจาวยอง
 
ให้คงอยู่และให้เกิดความสามัคคี ความหวงแหนในบรรพชนวิถีชีวิตคนยอง ให้คนรุ่นหลังได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าวิถีชีวิต และเอกลักษณ์เฉพาะของจาวยองในอดีต ซึ่งในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ และเครื่องมือทำมาหากินของคนยองในอดีตซึ่งชาวบ้านนำมาบริจาคและยังเป็นแหล่งการศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจาวยองในอดีต                                          
 
พิพิธภัณฑ์ปั๊บสา-ใบลาน สร้างขึ้นหลังจากสร้างพิพิธภัณฑ์จาวยองได้ 1 ปี เป็นสถานที่ซึ่งรวบรวมธรรมคัมภีร์ใบลานและปั๊บสาของวัดป่าตาลที่กระจัดกระจาย ขาดการดูแลรักษา ถูกทำลายจากหนู ปลวกและชำรุดตามกาลเวลา
 
ท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันต้องการที่จะนำเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวยองซึ่งเป็นกลุ่มชนพื้นเมืองในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในแถบตำบลบวกค้างเป็นส่วนใหญ่ จึงได้เก็บรวบรวมเป็นหมวดหมู่
 
จัดเก็บให้มีความปลอดภัยจากการถูกทำลายและได้นำมาจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ปั๊บสาใบลานขึ้น ซึ่งปั๊บสา-ใบลานที่มีอยู่ อายุไม่ต่ำกว่า 80 ปีขึ้นไปจนถึงร้อยกว่าปี
 
ซึ่งในคัมภีร์ใบลานส่วนมากจะบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ เช่น ตำนานวรรณกรรม ชาดก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบทสวด คาถา ตำรายาสมุนไพร เป็นต้น นำมาจัดแสดงให้คนรุ่นรุ่นหลังที่มีความสนใจได้มาเที่ยวชม เรียนรู้และศึกษาเพื่อเป็นการสืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวยอง สามารถมาเที่ยวชมได้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ทุกวัน
พิพิธภัณฑ์จาวยอง Map พิพิธภัณฑ์จาวยอง Map
Museums Group: Museums
Tag Tag: พิพิธภัณฑ์จาวยอง
Last Update Last Update: 6 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)

     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(19)

Museums Museums(23)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(80/1270)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(44)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(28)

Local Market Local Market(13)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(16)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(18)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(25)

Waterfalls Waterfalls(42)

Hot Springs Hot Springs(13)

Caves Caves(10)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(12)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(3)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(12)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(4)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)

Travel Articles Travel Articles

Travel Review Travel Review(6)

Food Menu Food Menu(20)