สวนธรรมโกศล

สวนธรรมโกศล

สวนธรรมโกศล

Population Population:   Share Facebook  
Rating: 4.1/5 (8 votes)
Search By Search By District | Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Mai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
สวนธรรมโกศล เป็นสถานที่ให้ความรูในด้านต่าง ๆ แก่คนทั่วไป เป็นทั้งค่ายคุณธรรม อบรมเด็กและเยาวชน เป็นสำนักปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ใหญ่ ให้การอบรมแก่หน่วยงานภาครัฐ และความรู้ด้านเกษตร ด้านภูมิปัญญาพื้นบ้าน ฯลฯ
 
การเดินทาง รถประจำทาง ถนนทางหลวง หมายเลข 107 เชียงใหม่-ท่าตอน, กรุงเทพ - ท่าตอน และเชียงราย - ท่าตอน ถนนทางหลวง 1089
สวนธรรมโกศล Map สวนธรรมโกศล Map
Educational Places Category: Educational Places
Training Center Group: Training Center
Tag Tag: สวนธรรมโกศล
Last Update Last Update: 6 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)

     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(19)

Museums Museums(23)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(80/1270)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(44)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(28)

Local Market Local Market(13)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(16)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(18)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(25)

Waterfalls Waterfalls(42)

Hot Springs Hot Springs(13)

Caves Caves(10)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(12)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(3)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(12)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(4)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)

Travel Articles Travel Articles

Travel Review Travel Review(6)

Food Menu Food Menu(20)