แม่น้ำสงคราม

แม่น้ำสงคราม

แม่น้ำสงคราม

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Phanom attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 24 ชั่วโมง
 
แม่น้ำสงคราม บนที่ราบของแอ่งสกลนคร เป็นระยะทางราว 420 กิโลเมตร ของแม่น้ำสงคราม กำเนิดจากบนสันภูผาเหล็ก ในเขตอำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ไหลโค้ง ขึ้นไปทางเหนือ ผ่านอำเภอหนองหาน อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี อำเภอบ้านม่วง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร แล้วเข้าสู่เขตอำเภอ พรเจริญ อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
 
แล้ววกกลับ ลงมาสู่ตอนล่าง ของแม่น้ำ ที่อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เข้าอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม แล้วออกไป บรรจบกับแม่น้ำโขง ที่บ้านไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม แม่น้ำสงครามตอนบน ไหลผ่านที่ลาดชัน ลำน้ำแคบ ส่วนแม่น้ำสงคราม
 
ตอนล่างในระยะ 200 กิโลเมตร จากช่วงกลางลำน้ำไปจนถึงปากน้ำไชยบุรี มีความต่างระดับ ของแม่น้ำสงครามเพียง 1 เมตร ทำให้สายน้ำสงคราม ตอนล่าง จึงไหลระบายไป อย่างเชื่องช้า ลำน้ำสงครามตอนล่าง จะมีลำน้ำสาขาต่างๆ เช่น ลำน้ำอูน ลำน้ำยาม ลำน้ำเมา ลำห้วยอ้วน ลำห้วยซาง ลำห้วยคลอง ลำห้วยฮี และลำห้วยสายเล็กๆ อีกหลายสาย
 
ลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง ที่มีลักษณะพิเศษ คือ ในช่วงฤดูฝน ระดับน้ำในแม่น้ำโขง จะดันน้ำเข้ามาในแม่น้ำสงคราม และน้ำจะหลากเข้าท่วมพื้นที่ราบลุ่ม ตามแนวลำน้ำสงคราม และลำห้วยสาขา ทำให้บริเวณที่ราบลุ่ม ของแม่น้ำสงคราม มีสภาพกลายเป็น ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ มีลักษณะคล้าย กับทะเลสาบเขมร กินพื้นที่ประมาณ 500,000-600,000 ไร่
 
น้ำที่หลากเข้ามา จะท่วมพื้นที่ราบลุ่ม ของแม่น้ำสงครามประมาณ 4 เดือน คือ เดือนมิถุนายน-เดือนกันยายน หลังจากนั้น น้ำในป่าบุ่งป่าทามจะแห้งลง มีลักษณะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งลักษณะดังกล่าวข้างต้น เป็นระบบนิเวศที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะถิ่น ซึ่งชาวบ้านเรียก พื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วม ลักษณะนี้ว่า “พื้นที่ป่าบุ่งป่าทาม”  โครงสร้างของป่าบุ่ง ป่าทาม สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ เพราะสภาพพื้นที่ไม่เสมอกัน
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
River, Canal Group: River, Canal
Tag Tag: แม่น้ำสงคราม
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Library Library(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(23)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(11)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(2)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(3)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)