โบราณสถานเวียงลอ

โบราณสถานเวียงลอ

โบราณสถานเวียงลอ

Population Population:   Share Facebook  
Rating: 4.3/5 (6 votes)
Search By Search By District | Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phayao attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
โบราณสถานเวียงลอ เป็นเมืองโบราณที่มีกำแพงอิฐ คูเมือง และคันดินยาวประมาณ 2,750 เมตร มีประตูเมืองจำนวน 4 ประตู พื้นที่ในเมืองเป็นที่ราบ มีซากโบราณสถาน วัดเก่าและพระพุทธรูปหินทรายจำนวนมาก ปัจจุบันได้รับการขุดค้นเพื่อตกแต่งให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี
โบราณสถานเวียงลอ Map โบราณสถานเวียงลอ Map
Tag Tag: โบราณสถานเวียงลอ
Last Update Last Update: 6 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)

     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Museums Museums(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(39)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Local Market Local Market(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(6)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(11)

Waterfalls Waterfalls(8)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(3)

Other natural attractions Other natural attractions(5)