วัดพระศรีมหาโพธิ์

วัดพระศรีมหาโพธิ์

วัดพระศรีมหาโพธิ์

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Mukdahan attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.30 - 16.30 น.
 
วัดพระศรีมหาโพธิ์ ตั้งอยู่บ้านหว้านใหญ่ ตำบลหว้านใหญ่ ภายในวัดมีโบราณสถานที่น่าสนใจคือสิม (โบสถ์) เก่าแก่ สร้างขึ้นปี พ.ศ. 2459 โดยช่างชาวเวียดนาม  
 
ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังสมัยโบราณอันวิจิตรงดงามเรื่องพระเวสสันดรชาดกในตอนต่าง ๆ และภาพเหตุการณ์ที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพประทับนั่งอยู่บนเกวียนเมื่อครั้งเสด็จตรวจหัวเมืองในมณฑลอีสาน
วัดพระศรีมหาโพธิ์ Map วัดพระศรีมหาโพธิ์ Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดพระศรีมหาโพธิ์
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(18)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Local Market Local Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Waterfalls Waterfalls(5)

Caves Caves(2)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)