หลุมขุดค้นซากฟอสซิลไดโนเสาร์

หลุมขุดค้นซากฟอสซิลไดโนเสาร์

หลุมขุดค้นซากฟอสซิลไดโนเสาร์

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Khon Kaen attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
หลุมขุดค้นซากฟอสซิลไดโนเสาร์ อยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติภูเวียง มีการขุดค้นซากฟอสซิลไดโนเสาร์และเป็นแหล่งที่พบซากฟอสซิลไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทย มีหลุมที่ขุดค้นที่พบซากกระดูกไดโนเสาร์จำนวน 9 หลุม
 
และมีการค้นพบไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่ที่ยังไม่เคยพบจากที่ใดในโลกถึง 3 พันธุ์ มีทั้งพันธุ์กินพืชขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกว่า ไดโนเสาร์กินพืชภูเวียง (Phuwiangosaurus Sirindhornae) ไดโนเสาร์กินปลาปากจรเข้สุธีธร (Siamosaurus Suteethorni) และไดโนเสาร์กินเนื้อไทรันสยาม (Siamotyrannus Isanensis) ทั้ง 3 พันธุ์อายุราว 130 ล้านปี
หลุมขุดค้นซากฟอสซิลไดโนเสาร์ Map หลุมขุดค้นซากฟอสซิลไดโนเสาร์ Map
Tag Tag: หลุมขุดค้นซากฟอสซิลไดโนเสาร์
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(7)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(4)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(28)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(4)

Waterfalls Waterfalls(8)

Caves Caves(9)

River, Canal River, Canal(10)

Bays and Beaches Bays and Beaches(3)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(7)

Waterpark Waterpark(2)