ประเพณีการทำขนมจีนโบราณ

ประเพณีการทำขนมจีนโบราณ

ประเพณีการทำขนมจีนโบราณ

Population Population:   Share Facebook  
Rating: 3.6/5 (5 votes)
Search By Search By District | Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Uthai Thani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ประเพณีการทำขนมจีนโบราณ เป็นประเพณีการทำขนมจีนโบราณ ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวตำบลทุ่งนางามปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนโดยมีการร่วมทำขนมจีนขึ้นโดยใช้กระบวนการทำแบบโบราณและร่วมทำบุญร่วมกันโดยใช้ขนมจีน
 
ประเพณีการทำขนมจีนโบราณ ขั้นตอนที่1การแช่แป้งข้าวเจ้า 5 คืน โดยนำออกล้างเปลี่ยนน้ำแช่ เช้า เย็น ในระยะที่ 1 แช่ไว้ 2 คืน จากนั้นนำไปขยี่ทำน้ำแป้ง จากนั้นนำข้าวที่ขยี่แล้ว ใส่โอ่งแช่อีก 3 คือ แล้วถ่ายน้ำที่แช้ทิ้ง นำแป้งใส่กระบุงปั้นเป็นก้อน
 
ขั้นตอนที่2นำก้อนแป้งไปต้มในกะทะที่มีน้ำเดือดมาก ต้มจนสุขประมาณครึ่งชั่วโมง จากนั้นนำไปล้างน้ำเย็น
 
ขั้นตอนที่3 จากนั้นนำก้อนแป้งไปตำจนเนื้อแป้งเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน และนำน้ำผสมแป้งมันสัมปะหลงเล็กน้อยใส่ผสมเล็กน้อยตำคลุกกันในครกจนเนื้อแป้งนิ่ม
 
ขั้นตอนที่4 จากนั้นนำแป้งไปทำเหลว แล้วใส่ในกระบอกไปโรยในกะทะน้ำเดือด จะได้เส้นขนมจีนเป็นเส้นยาว ตักขึ้นล้างด้วยน้ำเย็น และจึงนำมาจับเป็นกระจับ จัดใส่เข่ง จะได้ขนมจีนโบราณที่มีกลิ่นหอมชวนรับประธาน เมื่อท่านได้ชิมขนมจีนรสชาดอร่อยติดใจไม่มีวันลืม ขนมจีนโบราณ ตำบลทุ่งนางาม
Tag Tag: ประเพณีการทำขนมจีนโบราณ
Last Update Last Update: 6 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)

     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(5)

Museums Museums(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(31)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(7)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(5)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(9)

Flower Field Flower Field(2)

River, Canal River, Canal(2)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)