ป่าจำปีสิรินธร

ป่าจำปีสิรินธร

ป่าจำปีสิรินธร

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Lop Buri attractions

Attractions in Thailand

ป่าจำปีสิรินธร หรือป่าซับจำปา มีพื้นที่อยู่ในเขตหมูที่ 1 และหมู่ที่ 7 ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เป็นป่าพลุ มีพื้นที่ 96 ไร่ 3 งาน ประกอบด้วยพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด และมีพันธุ์ไม่ชนิดใหม่ที่ถูกค้นพบเมื่อปี 2543
 
บริเวณทางทิศใต้ของเมืองโบราณซับจำปาเป็นป่าพรุน้ำจืด ซึ่งบริเวณนี้มีน้ำท่วมขัง และมีน้ำซับตลอดทั้งปี โดยน้ำมาจากฝนที่ตกแล้วน้ำจากเขาหินปูนนี้จะซึมลงใต้ดิน และไหลรวมเป็นน้ำใต้ดิน แล้วมาพรุขึ้นในป่าบ้านซับจำปา น้ำบริเวณนี้จึงมีความเป็นด่างสูงกว่าพื้นที่อื่น 
 
ในบริเวณป่าพรุแห่งนี้พบต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวนมาก และหนึ่งในนั้นพบพันธ์ไม้ในวงศ์จำปาที่มีลักษณะพิเศษที่ต่างจากจำปี และจำปาชนิดอื่น พบเฉพาะที่ป่าซับจำปาแห่งนี้ เนื่องจากสามารถเจริญเติบโตได้ในป่าพรุน้ำจืด
 
ซึ่งโดยปกติแล้วจำปี หรือจำปาทั่วโลกจะขึ้นบนพื้นที่ดอน หรือภูเขา และพื้นที่ดินที่มีการระบายน้ำดี พืชชนิดใหม่นี้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาติ ให้ใช้ชื่อพระนามาภิไธยเป็นชื่อพืชชนิดใหม่ว่า Magnolia sirindhorniae Noot. & Chalermglin โดมมีชื่อไทยว่า "จำปีสิรินธร" ซึ่งจะออกดอกในช่วงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม
 
จำปีสิรินธร จัดอยู่ในวงศ์จำปา พรรณไม้ในวงศ์นี้ จัดเป็นพรรณไม้ที่มีความเก่าแก่ดึกดำบรรพ์ที่สุดในหมู่ของไม้ดอกที่มีอยู่ในยุคปัจจุบัน มีวิวัฒนาการในการปรับตัวต่ำที่สุด จึงเป็นพรรณไม้ที่มีโอกาสสูญพันธุ์ในสภาพธรรมชาติได้มากที่สุด จำปีสิรินธรออกดอกเดี่ยวที่ซอกใบใกล้ปลายยอด ดอกตูมรูปกระสวย กาบหุ้มดอกมี 1 แผ่น สีเขียวอ่อน และมีขนอ่อนๆ คลุมอยู่ กาบฉีกออก และหลุดไปเมื่อกลีบดอกเริ่มแย้มก้านดอกยาว 1.8 ซ.ม.
 
การเดินทาง จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงพหลโยธินหมายเลข 1 ผ่านจังหวัดสระบุรี ถึงสามแยกพุแค ออกขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 21 ตรงไปจนถึงแยกม่วงค่อม เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ข้ามแม่น้ำป่าสักตรงไปตามทางหลวงหมายเลข 2256 (ท่าหลวง – ด่านขุนทด)
 
ผ่านอำเภอท่าหลวง ไปประมาณ 13 ก.ม. ถึงแยกซับจำปาเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงชนบท (บ้านซับจำปา – บ้านโป่งสวอง) ประมาณ 3 ก.ม. เลี้ยวขวา ตรงไปประมาณ 2 ก.ม. ถึงป่าจำปีสิรินธร และเมืองโบราณซับจำปา
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: ป่าจำปีสิรินธร
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(5)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(10)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(25)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(2)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Floating Market Floating Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(5)

Caves Caves(3)

Flower Field Flower Field(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)