Wat Bawon Mongkhon

Wat Bawon Mongkhon

Wat Bawon Mongkhon

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Bangkok attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดบวรมงคลราชวรวิหาร ระหว่าง พ.ศ. 2352 เจ้าฟ้ากรมขุนเสนานุรักษ์ ได้รับมหาอุปราชาภิเษกเป็น กรมพระราชวังบวรสถานมงคลมหาเสนานุรักษ์ ตำแหน่งพระมหาอุปราช ในระยะนี้พระราชพงศาวดารได้บันทึกไว้ว่า พระองค์ได์ทรงสร้าง วัดใหม่ขึ้น 1 วัด (วัดทรงธรรม สมุทรปราการ) และสถาปนาวัดราษฎร์ เป็นพระอารามหลวง 2 วัด ซึ่งในจำนวน 2 วัดนี้ วัดบวรมงคล รวมอยู่ด้วยวัดหนึ่ง
 
ก่อนหน้านี้ วัดบวรมงคล มีชื่อเรียกกันทั่ว ๆ ไปว่า วัดลิงขบ เป็นวัดเก่าแก่ ภายหลังชาวรามัญอพยพเข้ามา พึ่งพระบรมโพธิสมภารมากขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อยู่เป็นแห่ง ๆ ไป และมีจำนวนหนึ่งได้มา อาศัยอยู่เขต ตำบลวัดลิงขบ นี้ ดังนั้นจึงมีพระภิกษุสามเณร ชาวรามัญ (มอญ) เข้ามาอาศัยอยู่ใน วัดลิงขบนี้มาก ในขณะที่ กรมพระราชวังบวรสถาน มงคลมหาเสนานุรักษ์ ทรงพิจารณา หาวัดที่สมควรแก่การบูรณะและสถาปนาอยู่นั้น พระองค์ก็ได้ทรงตระหนักในความสำคัญเกี่ยวกับ วัดบวรมงคลว่า
 
วัด นี้เป็นวัดเก่าแก่ มีบริเวณกว้างขวางพอจะขยับขยายออกไปได้สะดวก ขณะนี้วัดนี้มีพระสงฆ์รามัญอยู่มาก และมีพระผู้ใหญ่เป็นประธานสงฆ์อยู่ด้วย สมควรจะบูรณะขึ้นให้เป็นวัดส่วนกลางสำหรับพระสงฆ์รามัญนิกาย เพื่อที่จะเป็นการสะดวก ในการติดต่อประสานงานด้านการปกครอง คณะสงฆ์ต่อไปอีกประการหนึ่งด้วย ขึ้น ในจำนวนพระสงฆ์รามัญเหล่านั้น มีพระเถระผู้ใหญ่ ที่มีผู้เคารพนับถือมากรูปหนึ่ง มาเป็นประมุขสงฆ์อยู่ด้วย ท่านรูปนั้นคือ พระไตรสรณธัช
 
ทั้ง ชาวรามัญที่อพยพ เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ซึ่งตั้งรากฐานอยู่ถิ่นใกล้ วัดลิงขบ นี้ก็มีมาก จึงเป็นการจำเป็น อย่างยิ่งที่จะสนับสนุนให้ชาวรามัญเหล่านี้ มีที่บำเพ็ญกิจทางศาสนา ตามประเพณีนิยมของตน ทั้งเป็นการบำรุง ขวัญของชาวรามัญอีกประการหนึ่งด้วย ดังนั้นพระองค์จึงตกลงพระทัยบูรณะ วัดลิงขบ สถาปนาเป็น พระอารามหลวงประทานนามว่า “วัดบวรมงคล” และจากนี้ไป เรื่องทุกอย่างจึงเริ่มต้นสมัยนี้ แม้แต่ประวัติ ของเจ้าอาวาสซึ่งกำลังกล่าวอยู่นี้ก็จะขอเริ่มต้นจากนี้ไป
วัดบวรมงคล
 
วัดบวรมงคล เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร เดิมเป็นวัดราษฎร์ ชื่อว่า วัดลิงขบ ตั้งเมื่อปี 2300 (ก่อนกรุงศรีอยุธยาแตก 10 ปี) สร้างขึ้นโดยชาวรามัญ (มอญ บางตำนานก็ว่าเป็นวัดเก่ามีมาแต่เดิม) อพยพมาจากเมืองหงสาวดี เมื่อถูกพม่าตีแตกเข้ามาพึ่ง พระบรมโพธิสมภาร ของพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยา ก่อนพระเจ้ากรุงธนบุรี ตั้งเมืองธนบุรี เป็นเมืองหลวงของไทยในสมัยโน้น
 
วัดบวรมงคล ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านฝั่งตะวันตกของ แม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ระหว่างสะพานพระราม 8 (โรงงานบางยี่ขันเดิม) กับสะพานกรุงธนบุรี ใกล้กับวัดคฤหบดี ตรงข้ามปากคลอง ผดุงกรุงเกษมเทเวศร์ อยู่ในท้องที่ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
Website Website: www.watbm.com
Tel Tel: 024248074
Mobile Mobile: 0875648614
Wat Bawon Mongkhon Map Wat Bawon Mongkhon Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: Wat Bawon Mongkhon
Last Update Last Update: 2 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(430)

https://www.lovethailand.org/Phra Nakhon(24)

https://www.lovethailand.org/Dusit(17)

https://www.lovethailand.org/Klong San(7)

https://www.lovethailand.org/Khlong Toei(3)

https://www.lovethailand.org/Jatujak(2)

https://www.lovethailand.org/Don Muang(5)

https://www.lovethailand.org/Taling Chan(26)

https://www.lovethailand.org/Thon Buri(23)

https://www.lovethailand.org/Bangkok Noi(31)

https://www.lovethailand.org/Bangkok Yai(13)

https://www.lovethailand.org/Bang Kapi(5)

https://www.lovethailand.org/Bang Kun Tien(15)

https://www.lovethailand.org/Bang Khen(3)

https://www.lovethailand.org/Bang Kholam(10)

https://www.lovethailand.org/Bang Sue(9)

https://www.lovethailand.org/Bang Plad(23)

https://www.lovethailand.org/Bang Rak(6)

https://www.lovethailand.org/Chom Thong(16)

https://www.lovethailand.org/Bung Kum(5)

https://www.lovethailand.org/Pra Wet(6)

https://www.lovethailand.org/Patum Wan(6)

https://www.lovethailand.org/Pom Prap Sattru Phai(11)

https://www.lovethailand.org/Paya Thai(1)

https://www.lovethailand.org/Pra Kanong(4)

https://www.lovethailand.org/Pa Sri Charoen(23)

https://www.lovethailand.org/Min Buri(7)

https://www.lovethailand.org/Yan Na Wa(8)

https://www.lovethailand.org/Ratchathewi(4)

https://www.lovethailand.org/Rat Burana(6)

https://www.lovethailand.org/Lat Krabang(13)

https://www.lovethailand.org/Nong Chok(16)

https://www.lovethailand.org/Lat Phrao(4)

https://www.lovethailand.org/Sathorn(4)

https://www.lovethailand.org/Sam Phan Tha Wong(12)

https://www.lovethailand.org/Nong Khaem(6)

https://www.lovethailand.org/Huai Khwang(3)

https://www.lovethailand.org/Suan Luang(7)

https://www.lovethailand.org/Din Daeng(2)

https://www.lovethailand.org/Lak Si(1)

https://www.lovethailand.org/Sai Mai(8)

https://www.lovethailand.org/Khan Na Yao(2)

https://www.lovethailand.org/Wang Thong Lang(1)

https://www.lovethailand.org/Klong Sam Wa(10)

https://www.lovethailand.org/Watthana(2)

https://www.lovethailand.org/Bang Na(4)

https://www.lovethailand.org/Thawi Watthana(3)

https://www.lovethailand.org/Bang Khae(6)

https://www.lovethailand.org/Thung Khru(4)

https://www.lovethailand.org/Bang Bon(3)