Wat Phan Tao

Wat Phan Tao

Wat Phan Tao

Population Population:   Share Facebook  
Rating: 4/5 (4 votes)
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Mai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน 
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 
 
วัดพันเตา ถนนพระปกเกล้า ติดกับวัดเจดีย์หลวง วิหารเดิมเป็นหอคำหรือท้องพระโรงหน้าของพระเจ้ามโหตรประเทศ เป็นอาคารเครื่องไม้แบบพื้นเมือง ซุ้มประตูประดับไม้แกะสลักรูปนกยูงอันเป็นสัญลักษณ์ของเจ้านายฝ่ายเหนือซึ่งมองดูวิจิตรและสง่างาม 
 
อยู่ในเขตตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง ฯ ไม่ปรากฏว่าสร้างขึ้นเมื่อใด มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าได้ใช้เป็นที่ตั้งเตาหลอม ในการหล่อพระอัฏฐารสในวิหารวัดเจดีย์หลวง จึงได้ชื่อว่าวัดพันเตา ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2348 สาธุคัมภีระวัดพันเตาได้ถูกยกขึ้นเป็นสวามีสังฆราชาตั้งแต่นั้นมา วัดพันเตาคงมีความสำคัญมาก จนได้เป็นหัวหน้าหมวดอุโบสถ แม้แต่วัดเจดีย์หลวง ซึ่งเป็นวัดใหญ่ก็ยังขึ้นอุโบสถวัดพันเตาด้วย
 
วิหาร เป็นวิหารไม้สักขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นอาคารทรงพื้นเมืองล้านนา เดิมเป็นหอคำหรือคุ้มหลวงของเจ้ามโหตรประเทศ เจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่ในราชวงศ์กาวิละ ลำดับที่ 5 โดยเจ้าอินทวิชยานนท์ ได้รื้อและนำมาปลูกสร้างอุทิศถวาย 
 
วัดพันเตา ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน และกำหนดขอบเขตของวัด เมื่อปี พ.ศ. 2520
 
คำว่า “พันเตา” ในอดีตคนเมืองเชียงใหม่ไม่ได้เรียกแบบนี้ แต่นิยมเรียกกันว่า “ปันเต้า” หรือ “พันเท่า” ซึ่งมีความหมายว่า ปริมาณที่เพิ่มพูนขึ้นมากมายเป็นร้อยเท่าพันเท่าเป็นการเขียนตามอักษรล้านนา แต่ออกเสียงว่า “ปันเต้า” แล้วจึงกลายมาเป็น “พันเท่า”
 
ตำนานและประวัติศาสตร์ ความเป็นมาบริเวณสี่แยกกลางเวียง และวัดพันเตานั้นมีความเกี่ยวข้องกันกับเชียงใหม่มาโดยตลอด อันจะลำดับได้ดังนี้
 
พระวิหารของวัดพันเตา เป็นสถานที่ศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรมท้องถิ่น เป็นที่ซึ่งรู้จักกันโดยทั่วไป จึงมีผู้ที่สนใจทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเข้าชมบริเวณของวัดพัน เตาเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน
 
แต่ในสภาพแวดล้อมของวัดพันเตาปัจจุบัน ตั้งอยู่ในกลางเมืองเชียงใหม่ ท่ามกลางการจราจรที่แออัดบริเวณสี่แยกกลางเวียง ที่มีปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง ขณะเดียวกันก็มีตึกแถวทางด้านเหนือสร้างงำ สูงกว่าพระวิหารหอคำ
 
พระวิหารหอคำและทัศนียภาพวัดพันเตาจึงอยู่ใน ภาพที่ถูกบดบังมาโดยตลอด
 
วัดพันเตา และบริเวณสี่แยกกลางเวียงเป็นสถานที่ทรงคุณค่ามีความสำคัญกับเมืองเชียงใหม่ ในด้านต่างๆดังนี้
1.ในด้านประวัติศาสตร์ เป็นแหล่งที่ศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์กลางเวียงเชียงใหม่อีกทั้งมีจารึก เรื่องราวความเป็นมาของวัดพันเตาปรากฎในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่และตำรา เพื่อศึกษาต่างๆ ที่ล้วนแต่แสดงหลักฐานความต่อเนื่องกันของประวัติศาสตร์บริเวณนี้
 
2. ในด้านความทรงคุณค่าและแสดงเอกลักษณ์ในงานศิลปกรรมท้องถิ่นของพระวิหาร หอคำ โดยได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ ของกรมศิลปากร ทั้งปรากฎอยู่ในหลักฐานเอกสารทางวิชาการและทางราชการ จึงมีสถาบันฯต่างๆนำนักศึกษาเข้าชมเก็บข้อมูลงานศิลปกรรมล้านนาอยู่ทุกๆภาค เรียน
 
3.ในด้านซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อันนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติสนใจ มาเข้าชมบริเวณวัดเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน 
Wat Phan Tao Map Wat Phan Tao Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: Wat Phan Tao
Last Update Last Update: 5 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(19)

Museums Museums(23)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(5)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(80/1270)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(44)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(28)

Local Market Local Market(13)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(16)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(18)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(25)

Waterfalls Waterfalls(42)

Hot Springs Hot Springs(13)

Caves Caves(10)

River, Canal River, Canal(5)

Other natural attractions Other natural attractions(12)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(3)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(12)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(3)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)