ศูนย์ศึกษาป่าชายเลน

ศูนย์ศึกษาป่าชายเลน

ศูนย์ศึกษาป่าชายเลน

Population Population:   Share Facebook  
Rating: 4.4/5 (5 votes)
Search By Search By District | Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Trat attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 05.00 - 19.00 น.
 
ศูนย์ศึกษาป่าชายเลน บริเวณป่าชายเลนเป็นชุมชนประมงขนาดเล็ก ชาวประมงจะนำอาหารทะเลสดมาจำหน่ายในช่วงเวลา 05.00 - 07.00 น. และเป็นแหล่งศึกษาพันธุ์ไม้ป่าชายเลนจำนวนมาก มีนกให้ดูหลายชนิด เช่น นกเงือก นกกระเต้น นกเขาแฟ๊บ ฯลฯ
Educational Places Category: Educational Places
Tag Tag: ศูนย์ศึกษาป่าชายเลน
Last Update Last Update: 6 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)

     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(2)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(11)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Waterfalls Waterfalls(15)

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(21)

Islands Islands(19)

Other natural attractions Other natural attractions(12)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)