ภูคิ้ง

ภูคิ้ง

ภูคิ้ง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chaiyaphum attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ภูคิ้ง ตั้งอยู่ที่บ้านโนนหนองไฮ ตำบลโนนทอง บนยอดเขาเขียว มีความสูง 1,167 เมตร จากระดับน้ำทะเล สูงเป็นอันดับ 5 ของภาคอีสาน อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตวืป่าภูเขียว มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี
 
เป็นแหล่งกำเนิดของดอกไม้ป่าและกล้วยไม้นานาชาติ ทิศเหนือเป็นหน้าผาสูงชันสามารถมองเห็นทัศนียภาพของภูกระดึง ภูแลนคา เขื่อนห้วยกุ่ม และลำน้ำพรม  แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจบนภูคิ้ง ได้แก่
 
แหลหินเงิบ เป็นหินขนาดใหญ่ซ้อนทับกันคล้ายหินเพิงหมาแหงนบนลานหิน ห่างจากยอดภูคิ้งไปทางทิศตะวันตกประมาณ 2 กิโลเมตร บริเวณโดยรอบจะพบหม้อข้าวหม้อแกงลิง
 
แหลหินจ้อง ห่างจากแหลหินเงิบไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร จะพบกับแท่งหินมหึมาขนาด 20 ตัน โดยมีจุดรับน้ำหนักเป็นก้อนหินขนาดเท่ากำปั้นเท่านั้น
 
น้ำตกห้วยใหญ่ ห่างจากยอดภูคิ้งประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นธารน้ำธรรมชาติไหลผ่านโขดหินกลายเป็นน้ำตก มีความยาวประมาณ 500 เมตร
 
การเดินทาง ห่างจากอำเภอเกษตรสมบูรณ์ประมาณ 20 กิโลเมตร ตามเส้นทางเกษตรสมบูรณ์ – โนนทอง ทางขึ้นภูคิ้งอยู่ที่บ้านโนนหนองไฮ ตำบลโนนทอง นักท่องเที่ยว
 
สามารถสอบถามข้อมูล การบริการมัคคุเทศก์นำทาง และที่พักแบบโฮมสเตย์ได้ที่ที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ โทร. 0 4486 9115 หรือองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง โทร. 0 4482 2926
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Mountain (Doi) Group: Mountain (Doi)
Tag Tag: ภูคิ้ง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(141/828)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(7)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(7)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(10)

Waterfalls Waterfalls(15)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(4)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)