ปราสาทถมอ (บ้านละหานทรายเก่า)

ปราสาทถมอ (บ้านละหานทรายเก่า)

ปราสาทถมอ (บ้านละหานทรายเก่า)

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Buri Ram attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ปราสาทถมอ (บ้านละหานทรายเก่า) ตั้งอยู่ในเขตบ้านละหานทราย หมู่ที่ 2 ต.หินลาด อ.บ้านกรวด  ปราสาทถมอ แปลว่า ปราสาทหิน โบราณสถานแห่งนี้สร้างด้วยศิลาแลง  มีเสากรอบประตูหน้าต่างเป็นหินทราย  สภาพที่เหลืออยู่ทำให้พอทราบว่าเดิมเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  มีประตูทางเข้าด้านตะวันออก (หันหน้าไปทางตะวันออก)  
 
ผนังด้านใต้เจาะเป็นช่องหน้าต่าง 5 บาน  ตอนใน (ด้านตะวันตก) มีอัฒจันทร์ของประตูชั้นในเข้าไปสู่ห้องใน  ซึ่งมีแท่นวางรูปเคารพ และห้องในสุดนี้หลังคาจะเป็นรูปโดมสูงกว่าหลังคาตอนหน้า  ใช้เป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพ ลักษณะอาคารดังกล่าวสันนิษฐานได้ว่าเป็นที่พักคนเดินทาง ซึ่งสร้างขึ้นสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 15 ในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
Tag Tag: ปราสาทถมอ (บ้านละหานทรายเก่า)
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(14)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(77/717)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Stadium Stadium(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Waterpark Waterpark(1)