ลานหินตัด

ลานหินตัด

ลานหินตัด

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Buri Ram attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ลานหินตัด แหล่งลานหินตัด กรมศิลปกรได้ค้นพบร่องรอยการตัดหินที่สามารถบอกถึงการตัดหินแต่ละชิ้นได้ เป็นหินศิลาทราย ซึ่งหินชนิดนี้นำไปสร้างปราสาทเขาพนมรุ้ง จากอำเภอบ้านกรวด ใช้ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร จะพบลานหินตัด พร้อมทั้งรอยอักษรจารึก ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงทางเดินเพื่ออำนวยความสะดวก เป็นบริเวณที่ร่มรื่น และเป็นสถานที่แห่งหนึ่งของประวัติศาสตร์ ที่น่าศึกษา และค้นคว้า และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ 
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: ลานหินตัด
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(14)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(77/717)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Stadium Stadium(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Waterpark Waterpark(1)