โครงการฝายลำเซบาย

โครงการฝายลำเซบาย

โครงการฝายลำเซบาย

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Amnat Charoen attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
โครงการฝายลำเซบาย ก่อสร้างขึ้นโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างฝายกั้นลำเซบาย สำหรับสุบน้ำเพื่อการเกษตร และทำการประมง มีทัศนียภาพสวยงามเหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจในเทสกาลต่างๆ
 
การเดินทาง โดยสารโดยรถประจำทางจากจังหวัดอำนาจเจริญ ประมาณ 48 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอหัวตะพาน ประมาณ 7 กิโลเมตร
โครงการฝายลำเซบาย Map โครงการฝายลำเซบาย Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: โครงการฝายลำเซบาย
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(30/308)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(7)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(3)

Caves Caves(2)

River, Canal River, Canal(3)

Other natural attractions Other natural attractions(5)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)