พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพุน้ำร้อน

พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพุน้ำร้อน

พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพุน้ำร้อน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Suphan Buri attractions

Attractions in Thailand

พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพุน้ำร้อน มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นประเพณีวิถีการดำรงชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น กะเหรี่ยง ละว้า ลาวครั่ง เป็นต้น และมรดกทางวัฒนธรรมประเภทหลักฐานทางโบราณคดี ซึ่งจากการสำรวจของนักโบราณคดี และปราชญ์ท้องถิ่นทำให้ได้ทราบว่า พื้นที่อำเภอด่านช้างมีมนุษย์เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยตั้งแต่สมัยหินใหม่เมื่อประมาณ 4,000 ปีมาแล้ว ได้พบหลักฐานของคนสมัยนี้หนาแน่นในเขตบ้านพุน้ำร้อน บ้านโป่งคอม และพื้นที่ใกล้เคียง 
 
พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพุน้ำร้อน บ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ 4ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี พื้นที่อำเภอด่านช้าง เป็นบริเวณที่ได้พบมรดกทางวัฒนธรรมเป็นจำนวนมากและมีความหลากหลาย มีทั้งมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นประเพณีวิถีการดำรงชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น กะเหรี่ยง ละว้า ลาวครั่ง เป็นต้น และมรดกทางวัฒนธรรมประเภทหลักฐานทางโบราณคดี
 
ซึ่งจากการสำรวจของนักโบราณคดีและปราชญ์ท้องถิ่นทำให้ได้ทราบว่า พื้นที่อำเภอด่านช้างมีมนุษย์เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยตั้งแต่สมัยหินใหม่เมื่อประมาณ 4,000 ปีมาแล้ว ได้พบหลักฐานของคนสมัยนี้หนาแน่นในเขตบ้านพุน้ำร้อน บ้านโป่งคอม และพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนในระยะหลังสมัยอยุธยาพื้นที่นี้ยังมีความสำคัญในฐานะเป็นแหล่งแร่ธาตุเหล็กและตะกั่วที่สำคัญของสมัยนั้น และอาจรวมไปถึงบรรดาของป่าต่างๆ ด้วย
 
ที่อำเภอด่านช้างนี้สำรวจพบร่องรอยกิจกรรมถลุงเหล็กและตะกั่วหลายแห่งกระจายอยู่ในหลายตำบล ซึ่งข้อมูลและเรื่องราวทางโบราณคดีเหล่านี้นับเป็นข้อมูลใหม่ที่สำคัญ ทั้งยังมีโบราณวัตถุและข้าวของเครื่องใช้สมัยโบราณซึ่งมีที่มาจากพื้นที่อำเภอด่านช้างเป็นหลักฐานรองรับเรื่องราวจำนวนมากเก็บรักษาไว้ที่วัดพุน้ำร้อนตำบลด่านช้าง โดยมีท่านพระครูวิสิฐสุวรรณคุณ (พระอาจารย์เสน่ห์)เจ้าอาวาสวัดเป็นผู้ดูแลรักษาไว้
   
เมื่อ นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ นายอำเภอด่านช้าง เข้ามาดำรงตำแหน่ง จึงได้บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างวัดพุน้ำร้อน กองทุนพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าอำเภอด่านช้าง
 
กรมศิลปากร และผู้นำท้องถิ่นร่วมกันดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนพุน้ำร้อนให้เป็น แหล่งเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม โดยจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่พบในพื้นที่และบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของชาวด่านช้างตั้งแต่ในอดีตยุคหินใหม่จนถึงยุคปัจจุบัน โดยจะเปิดให้เข้าชมในวันที่ 19ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป
Tel Tel: 035596137
Mobile Mobile: 0861687574, 0879027308
Museums Group: Museums
Tag Tag: พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพุน้ำร้อน
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(5)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(4)

Training Center Training Center(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(36)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(7)

Local Market Local Market(7)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Caves Caves(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Theater Theater(1)