อนุสาวรีย์ปู่ดอก

อนุสาวรีย์ปู่ดอก

อนุสาวรีย์ปู่ดอก

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Sing Buri attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
อนุสาวรีย์ปู่ดอก นายดอกนั้นเดิมที เป็นครูมวยอยู่แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ขณะนั้นพม่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา ผ่านแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ทำให้นายดอกจำต้องอพยพ ผู้คนมาตั้งหมู่บ้านใหม่ชื่อบ้านตลับ และนายดอกก็เป็นนายบ้าน (ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นบ้านกลับ ตั้งอยู่ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรี)
 
นายทองแก้วมาอยู่โพทะเล ต่อจากนั้นได้รวบรวมสมัครพักพวกซึ่งประกอบไปด้วย ขุนสรรค์ พันเรือง นายทองเหม็น นายจันทร์หนวดเขี้ยว นายทองแสงใหญ่ นายแท่น นายโชติ นายอิน นายเมือง ไปรวมตัวกันตั้งค่ายที่วัดโพธิ์เก้าต้นที่ค่ายบางระจัน สู้รบกับพม่าจนตัวเองต้องเสียชีวิตในสนามรบ
 
จากหลักฐานโบราณทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏว่านายดอกเป็นผู้ก่อตั้งบ้านกลับ และ เป็นนายบ้านคนแรกของบ้านกลับ ได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดบ้านกลับจากหลักฐานวิหารที่เก่าแก่ของวัดบ้านกลับ พระใบฎีกาอุปถัมภ์ ปภสฺสโร เจ้าอาวาสวัดบ้านกลับและทางคณะสงฆ์กับชาวบ้านจึงเห็นสมควรที่จะได้สร้างรูปหล่อของนายดอกไว้ที่วัดบ้านกลับ
 
เพื่อเป็นการเทิดทูลเกียรติคุณของนายดอก ที่ท่านได้รวบรวมชาวบ้านจากแขวงเมืองวิเศษไชยชาญไปอยู่ครั้งแรกที่บ้านกลับ และเป็นการยกย่องว่าท่านเป็นผู้ที่ริเริ่มตั้งหมู่บ้านกลับขึ้นมาและเป็นนายบ้านคนแรกของบ้านกลับ เป็นผู้นำในการบูรณปฏิสังขรณ์วัดบ้านกลับจึงขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการหล่อรูปปู่ดอก เพื่อที่จะได้ประดิษฐานไว้ที่วัดบ้านกลับ จะได้เป็นประวัติศาสตร์ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้รับรู้
 
การเดินทาง ม.6 วัดบ้านกลับ ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
Tag Tag: อนุสาวรีย์ปู่ดอก
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(1)

Educational Places Educational Places

Library Library(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(42)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(2)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(1)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(1)

River, Canal River, Canal(8)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)