คลองสรรพสามิต

คลองสรรพสามิต

คลองสรรพสามิต

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Samut Prakan attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 24 ชั่วโมง
 
คลองสรรพสามิต ขุดขึ้นในปี พ.ศ.2422 โดยรัฐบาลหลวงประดิษฐ์มนูธรรม หรือนายปรีดี พนมยงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยนั้น (ตรงกับรัชสมัยรัชกาลที่ 8) เพื่อใช้เป็นทางลำเลียงเกลือ ซึ่งเป็นสินค้าสำคัญประเทศอย่างหนึ่ง ที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีตาม พ.ร.บ.เกลือ พ.ศ.2481
 
การขุดเริ่มจากริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านแหลมฟ้าผ่า ไปจนถึงปลายคลองบางปลากด บริเวณหมู่บ้านสาขลา ความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร กว้างประมาณ 16 เมตร ต่อมาได้ขุดคลองทะลุออกไปยังแม่น้ำท่าจีน ที่ตำบลหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสงคราม รวมระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร
 
ปัจจุบันคลองนี้กว้างขึ้นกว่าเดิม และอยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ คลองสรรพสามิตเป็นแหล่งน้ำสำคัญของอาชีพประมงขนาดเล็ก ของคนตำบลแหลมฟ้าผ่า มาช้านาน
คลองสรรพสามิต Map คลองสรรพสามิต Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
River, Canal Group: River, Canal
Tag Tag: คลองสรรพสามิต
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(9)

Museums Museums(5)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(30)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Suburban Living Suburban Living

Local Market Local Market(1)

Floating Market Floating Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)