วัดวังเงิน (ร้าง)

วัดวังเงิน (ร้าง)

วัดวังเงิน (ร้าง)

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Sukhothai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดวังเงิน (ร้าง) เดิมทีเป็นวัดร้าง ชื่อวัดว่า วัดวังเงิน ตั้งอยู่บนภูเขาซึ่งชาวบ้านเรียกว่าเขาน้อย มีเนื้อที่ 16 ไร่ ปี 2543 ชาวบ้านน้ำพุใต้ หมู่ที่ 7 มีความต้องการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นมา ได้นิมนต์พระอาจารย์รามไปประจำที่วัดวังเงิน (ร้าง)
 
และได้มีผู้มีจิตศรัทธาสร้างศาลาการเปรียญถวายพระพุทธรูปหอระฆัง ปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ วัดวังเงิน (ร้าง) ในอดีตมีซากของโบราณที่ยังหลงเหลืออยู่ คือ อิฐเก่าโบราณ หินศิลาแรง ฐานเจดีย์โบราณ และซากตุ๊กตา ไห ซึ่งผังอยู่รอบ ๆ วัดวังเงิน
วัดวังเงิน (ร้าง) Map วัดวังเงิน (ร้าง) Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดวังเงิน (ร้าง)
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(10)

Museums Museums(6)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(40)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(8)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)