หมู่บ้านบอนสีเฉลิมพระเกียรติฯ

หมู่บ้านบอนสีเฉลิมพระเกียรติฯ

หมู่บ้านบอนสีเฉลิมพระเกียรติฯ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nonthaburi attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 16.30 น.
 
หมู่บ้านบอนสีเฉลิมพระเกียรติฯ แหล่งที่ปลูกบอนสี (ราชินีแห่งใบไม้) คือที่ตำบลไทรน้อย และตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย ซึ่งเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงโปรดและพระราชทานพระราชเสาวนีย์ให้อนุรักษ์ ซึ่งได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯในช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาคม ของทุกปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เกษตรอำเภอไทรน้อย
Tel Tel: 025971373
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: หมู่บ้านบอนสีเฉลิมพระเกียรติฯ
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Museums Museums(3)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(53)

Mosque Mosque(11)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Floating Market Floating Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(1)

Flower Field Flower Field(1)

River, Canal River, Canal(2)

Islands Islands(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(8)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)