วัดสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วัดสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วัดสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

Population Population:   Share Facebook  
Rating: 3.5/5 (6 votes)
Search By Search By District | Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Tak attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน 
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 16.30 น.
 
วัดสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อยู่บนเนินเขาแก้ว ตำบลแม่ท้อ เป็นวัดที่น่าจะสร้างโดยพระมหากษัตริย์ เนื่องจากพบซากพระอุโบสถซึ่งผูกพัทธสีมา 2 ชั้น มีกำแพงแก้วรอบพระอุโบสถ กำแพงด้านในทำเป็นช่องเล็กๆ เต็มทั้ง 4 ด้าน ช่องเหล่านี้ทำไว้สำหรับตามประทีป คล้ายกับพระนารายณ์ราชนิเวศน์จังหวัดลพบุรี
 
สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อครั้งเสด็จล่องมาตามแม่น้ำปิงถึงเขาแก้วในพ.ศ. 2465 ทรงเสด็จขึ้นไปตรวจสอบและทรงพบช่องตามประทีปที่กำแพงรอบพระอุโสถ จึงสันนิษฐานว่าสมเด็จพระนายณ์มหาราช น่าจะทรงโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เมื่อครั้งเสด็จไปตีเมืองเชียงใหม่และได้รับชัยชนะ หลังจากเสด็จกลับในพ.ศ.2205 ลักษณะของพระอุโบสถและกำแพงแก้วที่หลงเหลืออยู่ แสดงว่าเป็นฝีมือสกุลช่างในสมัยกรุงศรีอยุธยา
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
Last Update Last Update: 7 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)

     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(22)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(5)

Local Market Local Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(9)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(9)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

Waterfalls Waterfalls(23)

Hot Springs Hot Springs(2)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(4)