มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (สี่แยกสนามบิน)

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (สี่แยกสนามบิน)

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (สี่แยกสนามบิน)

Population Population:   Share Facebook  
Rating: 3.7/5 (7 votes)
Search By Search By District | Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Mai attractions

Attractions in Thailand

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น แห่งที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 120 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100 บนพื้นที่ประมาณ 10 ไร่
 
ประกอบด้วย อาคารเรียนทันสมัย 5 ชั้น 2 อาคาร อาคารวัฒนาราชนครินทร์ 80 อาคารหอประชุมขนาดใหญ่ความจุมากกว่า 700 ที่นั่ง สำนักวิทยบริการ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา สนามกีฬาเอนกประสงค์ ศูนย์อาหารและลานจอดรถ
Website Website: www.feu.ac.th
Tel Tel: 053201800-4
Fax Fax: 053201810
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (สี่แยกสนามบิน) Map มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (สี่แยกสนามบิน) Map
University Category: University
Private University Group: Private University
Tag Tag: มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (สี่แยกสนามบิน)
Last Update Last Update: 7 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)

     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

University University

Private University Private University(6)

https://www.lovethailand.org/Muang Chiang Mai(4)

https://www.lovethailand.org/Hang Dong(2)