คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

บทความท่องเที่ยว บทความท่องเที่ยว

เมนูอาหาร เมนูอาหาร(23)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(23)

เมนูอาหาร

เมนูอาหาร

น้ำพริกปลาจี่ อาหารเหนือ

น้ำพริกปลาจี่ อาหารเหนือ
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
แกงขนุนอ่อน อาหารเหนือ

แกงขนุนอ่อน อาหารเหนือ
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
หมูพันปี อาหารภาคเหนือ

หมูพันปี อาหารภาคเหนือ
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
แกงอ่อม อาหารเหนือ

แกงอ่อม อาหารเหนือ
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
ข้าวซอย อาหารเหนือ

ข้าวซอย อาหารเหนือ
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
แกงโฮะ อาหารเหนือ

แกงโฮะ อาหารเหนือ
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
แกงแค อาหารเหนือ

แกงแค อาหารเหนือ
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
ยำหน่อไม้ อาหารเหนือ

ยำหน่อไม้ อาหารเหนือ
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
แกงฮังเล อาหารเหนือ

แกงฮังเล อาหารเหนือ
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
น้ำพริกอ่อง อาหารเหนือ

น้ำพริกอ่อง อาหารเหนือ
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
น้ำพริกหนุ่ม อาหารภาคเหนือ

น้ำพริกหนุ่ม อาหารภาคเหนือ
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
ไส้อั่ว อาหารเหนือ

ไส้อั่ว อาหารเหนือ
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
จิ้นปิ้ง ตับปิ้ง อาหารเหนือ

จิ้นปิ้ง ตับปิ้ง อาหารเหนือ
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
จิ๊นตุ๊บ เมนูอาหารเหนือ

จิ๊นตุ๊บ เมนูอาหารเหนือ
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
ลาบหมูคั่ว อาหารภาคเหนือ

ลาบหมูคั่ว อาหารภาคเหนือ
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
อ่องปูนา อาหารภาคเหนือ

อ่องปูนา อาหารภาคเหนือ
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
น้ำพริกแมงมัน อาหารภาคเหนือ

น้ำพริกแมงมัน อาหารภาคเหนือ
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
แหนมหมกไข่ อาหารพื้นบ้าน

แหนมหมกไข่ อาหารพื้นบ้าน
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
น้ำพริกน้ำปู อาหารภาคเหนือ

น้ำพริกน้ำปู อาหารภาคเหนือ
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
ถั่วเน่าเมอะ อาหารเหนือแปลก ๆ

ถั่วเน่าเมอะ อาหารเหนือแปลก ๆ
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
อาหารเหนืออร่อย ๆ มีอะไรบ้าง

อาหารเหนืออร่อย ๆ มีอะไรบ้าง
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)