คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(35)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองร้อยเอ็ด(11)

https://www.lovethailand.org/อ.ปทุมรัตน์(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ธวัชบุรี(1)

https://www.lovethailand.org/อ.พนมไพร(3)

https://www.lovethailand.org/อ.โพนทอง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.โพธิ์ชัย(1)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองพอก(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สุวรรณภูมิ(3)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองสรวง(2)

https://www.lovethailand.org/อ.อาจสามารถ(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ศรีสมเด็จ(1)

https://www.lovethailand.org/อ.จังหาร(2)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงขวัญ(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งเขาหลวง(1)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดกลางมิ่งเมือง

วัดกลางมิ่งเมือง
(จ.ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด)
วัดบูรพาภิราม

วัดบูรพาภิราม
(จ.ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด)
วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง)

วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง)
(จ.ร้อยเอ็ด อ.ศรีสมเด็จ)
วัดป่าโนนสวรรค์

วัดป่าโนนสวรรค์
(จ.ร้อยเอ็ด อ.ทุ่งเขาหลวง)
วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม

วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม
(จ.ร้อยเอ็ด อ.หนองพอก)
วัดสระทอง

วัดสระทอง
(จ.ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด)
สิมวัดจักรวาลภูมิพินิจ (วัดหนองหมื่นถ่าน)

สิมวัดจักรวาลภูมิพินิจ (วัดหนองหมื่นถ่าน)
(จ.ร้อยเอ็ด อ.อาจสามารถ)
สิมวัดไตรภูมิคณาจารย์

สิมวัดไตรภูมิคณาจารย์
(จ.ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ)
วัดบึงพระลานชัย

วัดบึงพระลานชัย
(จ.ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด)
วัดสระพังทอง

วัดสระพังทอง
(จ.ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด)
วัดบ้านฝาง

วัดบ้านฝาง
(จ.ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด)
วัดป่าอุทยาน

วัดป่าอุทยาน
(จ.ร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตน์)
วัดกลางอุดมเวทย์

วัดกลางอุดมเวทย์
(จ.ร้อยเอ็ด อ.พนมไพร)
วัดสระกุดน้ำใส

วัดสระกุดน้ำใส
(จ.ร้อยเอ็ด อ.พนมไพร)
วัดพระธาตุอุปมุง

วัดพระธาตุอุปมุง
(จ.ร้อยเอ็ด อ.โพนทอง)
วัดป่าถ้ำภูมวย

วัดป่าถ้ำภูมวย
(จ.ร้อยเอ็ด อ.โพธิ์ชัย)
วัดบึงพลาญชัย

วัดบึงพลาญชัย
(จ.ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด)
วัดกู่พระโกนา

วัดกู่พระโกนา
(จ.ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ)
วัดเสมาท่าค้อ

วัดเสมาท่าค้อ
(จ.ร้อยเอ็ด อ.อาจสามารถ)
วัดขอนแก่นเหนือ

วัดขอนแก่นเหนือ
(จ.ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด)
วัดสระเกตุ

วัดสระเกตุ
(จ.ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ)