คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(8)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(6)

พระราชวัง พระราชวัง(4)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(6)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(9)

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ในประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากมายให้ค้นหา และตามรอย เพื่อระลึกถึงบรรพบุรษที่ต่อสู้ และร่วมสร้าง โดยมอบสิ่งที่มีคุณค่า ดำรงไว้ ให้ลูกหลาน ได้ศึกษา นำบทเรียนจากประวัติศาตร์มาเพื่อเตือนใจ และพัฒนา
คุ้มขุนแผน

คุ้มขุนแผน
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา)
ปราสาทนครหลวง

ปราสาทนครหลวง
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.นครหลวง)
พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง

พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา)
บ้านตุ๊กตาไทย

บ้านตุ๊กตาไทย
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา)
ป้อมปราการรอบกรุง

ป้อมปราการรอบกรุง
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา)
พระที่นั่งเพนียด

พระที่นั่งเพนียด
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา)
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา)
พิพิธภัณฑ์มอญ วัดทองบ่อ

พิพิธภัณฑ์มอญ วัดทองบ่อ
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอิน)
งานประเพณีแข่งเรือ

งานประเพณีแข่งเรือ
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.นครหลวง)
พระราชวังบางปะอิน

พระราชวังบางปะอิน
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอิน)
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา)
พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์

พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา)
วังหลัง

วังหลัง
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา)
ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีสงกรานต์
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอิน)
พระราชวังหลวง หรือพระราชวังโบราณ

พระราชวังหลวง หรือพระราชวังโบราณ
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา)
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา)
อนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์

อนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา)
เจดีย์พระศรีสุริโยทัย

เจดีย์พระศรีสุริโยทัย
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา)
การแสดงโขน

การแสดงโขน
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอิน)
พิพิธภัณฑ์เรือไทย

พิพิธภัณฑ์เรือไทย
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา)