คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(40)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองสุโขทัย(10)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านด่านลานหอย(1)

https://www.lovethailand.org/อ.คีรีมาศ(4)

https://www.lovethailand.org/อ.กงไกรลาศ(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ศรีสัชนาลัย(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ศรีสำโรง(5)

https://www.lovethailand.org/อ.สวรรคโลก(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ศรีนคร(3)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งเสลี่ยม(8)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดช้างล้อม

วัดช้างล้อม
(จ.สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย)
วัดพิพัฒน์มงคล

วัดพิพัฒน์มงคล
(จ.สุโขทัย อ.ทุ่งเสลี่ยม)
วัดคุ้งยาง

วัดคุ้งยาง
(จ.สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย)
วัดศรีชุม

วัดศรีชุม
(จ.สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย)
วัดราชพฤกษ์

วัดราชพฤกษ์
(จ.สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย)
วัดคงคามาลัย (วัดปากพระ)

วัดคงคามาลัย (วัดปากพระ)
(จ.สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย)
วัดวังตะคร้อ

วัดวังตะคร้อ
(จ.สุโขทัย อ.บ้านด่านลานหอย)
วัดธรรมปัญญาราม

วัดธรรมปัญญาราม
(จ.สุโขทัย อ.คีรีมาศ)
วัดศรีคีรีสุวรรณาราม (วัดท่าดินแดง)

วัดศรีคีรีสุวรรณาราม (วัดท่าดินแดง)
(จ.สุโขทัย อ.คีรีมาศ)
วัดน้ำพุ

วัดน้ำพุ
(จ.สุโขทัย อ.คีรีมาศ)
วัดวังเงิน (ร้าง)

วัดวังเงิน (ร้าง)
(จ.สุโขทัย อ.คีรีมาศ)
วัดกงไกรลาศ (วัดกง)

วัดกงไกรลาศ (วัดกง)
(จ.สุโขทัย อ.กงไกรลาศ)
วัดดอนสัก

วัดดอนสัก
(จ.สุโขทัย อ.กงไกรลาศ)
วัดหาดเสี้ยว

วัดหาดเสี้ยว
(จ.สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย)
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร (วัดพระปรางค์)

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร (วัดพระปรางค์)
(จ.สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย)
วัดชมชื่น

วัดชมชื่น
(จ.สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย)
วัดเกาะไม้แดง

วัดเกาะไม้แดง
(จ.สุโขทัย อ.ศรีสำโรง)
วัดโสภาราม

วัดโสภาราม
(จ.สุโขทัย อ.ศรีสำโรง)
วัดเกาะ

วัดเกาะ
(จ.สุโขทัย อ.ศรีสำโรง)
วัดบ้านซ่าน

วัดบ้านซ่าน
(จ.สุโขทัย อ.ศรีสำโรง)
วัดศรีสวาย

วัดศรีสวาย
(จ.สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย)