หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > รวมสถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ เที่ยวได้ไม่เบื่อ


เชียงใหม่

รวมสถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ เที่ยวได้ไม่เบื่อ

รวมสถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ เที่ยวได้ไม่เบื่อ

Rating: 4.2/5 (5 votes)

รวมสถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ เที่ยวได้ไม่เบื่อ โดยหากเรามองหาที่เที่ยวที่อากาศเย็นสบาย สถานที่สวยงาม ที่มีความเป็นธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมแบบล้านนาที่วิจิตรงดงาม ประเพณีภาคเหนือ และวัฒนธรรมภาคเหนือที่เป็นเอกลักษณ์ โดยรวมกับอาหารเหนือแบบดั้งเดิม อาหารพื้นบ้าน ก็คงจะนึกนึงภาคเหนือ ไม่ว่าจะเป็น ทริปเชียงใหม่ หรือทริปแม่ฮ่องสอน นั้นล้วนเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น
 
ภาคเหนือ เป็นดินแดนที่มีประเพณีที่ดีงาม มีพิธีกรรม, ความเชื่อ, ภาษา และการแต่งกาย ที่น่าค้นหา เพราะเนื่องจากภาคเหนือเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม จึงนับเป็นดินแดนที่อาจเรียกได้ว่าเป็นดินแดนของกลุ่มวัฒนธรรมล้านนา โดยมีการกระจายตัว และแบ่งเป็นกลุ่ม ใช้ชีวิต และมีขนบธรรมเนียมที่เก่าแก่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งรวมถึงยังมีการสืบทอดประเพณีทางศาสนากันมาแต่โบราณ
 
ภาคเหนือในประเทศไทย นั้นพื้นที่โดยรอบจะเป็นภูเขาสูงสลับกัน ทำให้ฤดูหนาวมีอากาศที่หนาวจัด และในฤดูร้อนมีอุณหภูมิค่อนข้าสูง เพราะไกลจากทะเล วัฒนธรรมในท้องถิ่นของภาคเหนือนั้นแบ่งออกได้ดังนี้ วัฒนธรรมทางภาษาถิ่น, วัฒนธรรมการแต่งกาย, วัฒนธรรมการกิน, วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับศาสนา-ความเชื่อ และประเพณีของภาคเหนือ
 
ที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ สถานที่ท่องเที่ยวในภาคเหนือนั้นมีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็น การท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก, สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ, วัดวาอาราม, โครงการในพระราชดำริ หรือโครงการหลวง, การเที่ยวแบบวิถีชีวิต, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และธรรมชาติสัตว์ป่า ไม่ว่าจะเป็น เที่ยวดอย, เที่ยวภูเขา, เขื่อน, อุทยานแห่งชาติ, น้ำตก รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร หรือจะไปช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินก็มีให้เลือกเที่ยวได้ตามสไตล์ของคุณ 
 
20 สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือในประเทศไทย ที่คุณไม่ควรพลาด เที่ยวเหนือหน้าหนาว ได้แก่
 
ขุนแม่ยะ ดอกนางพญาเสือโคร่
 
ขุนแม่ยะ ดอกนางพญาเสือโคร่ง สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ยอดนิยม จะตั้งอยู่ในความดูแลของ หน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่ยะ ในสังกัดส่วนจัดการต้นน้ำ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ และ แม่ฮ่องสอน คือตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย โดยระหว่างทางเต็มไปด้วยผืนป่ารกทึบ ซึ่งอุดมสมบูรณ์และแน่นอนบนเส้นทางจะพบต้นนางพญาเสือโคร่งกระจายอยู่กับต้นสนสาม ใบและ และเมื่อถึงหน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่ยะสิ่งแรกที่เราเห็น ตั้งแต่ปากทางเข้าคือ ซึ่งความสวยงามของเจ้าดอกพญาเสือโคร่งที่เบ่ง บานเต็มยอดดอย
 
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สถานที่ท่องเที่ยวในภาคเหนือ ตั้งอยู่ที่ถนนห้วยแก้ว จะติดถนนเลียบคลองชลประทาน โดยใกล้สี่แยกตลาดต้นพยอม อยู่ในสังกัดสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้ทำการรวบรวมเรือนโบราณที่ได้จากการบริจาคหรือขายให้กับพิพิธภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มเรือนโบราณที่ควรค่าแก่การศึกษา อนุรักษ์ จำนวน 8 หลัง ได้แก่ เรือนไทยลื้อ, เรือนพื้นบ้านล้านนาอุ๊ยแก้ว, เรือนลุงคิว, เรือนกาแล, เรือนกาแล, เรือนชาวเวียงเชียงใหม่, เรือนทรงปั้นหยา และยุ้งข้าวหรือหลองข้าว
 
วัดร่องขุ่น
 
วัดร่องขุ่น ที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ ตำบลป่าอ้อดอนชัย จังหวัดเชียงราย เที่ยวชมสุดยอดงานพุทธศิลป์ ที่ออกแบบ และก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ เมื่อ พ.ศ. 2540 โดย สร้างบนพื้นที่เดิมของวัด 3 ไร่ และได้ขยายออกเป็น 12 ไร่ ซึ่งพระอุโบสถสีขาวนั้นจะตกแต่งด้วยลวดลายกระจกสีเงินแวววาว ซึ่งเป็นเชิงชั้นลดหลั่นกันไป โดยจะหน้าบันประดับด้วยพญานาค โดยภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ และห้องแสดงภาพวาดน่าสนใจมาก
 
วนอุทยานภูชี้ฟ้า
 
วนอุทยานภูชี้ฟ้า สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว ท้องที่บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ที่ 9 และบ้านร่มฟ้าไทย หมู่ที่ 10 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยจะอยู่ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์
 
ปางอุ๋ง
 
ปางอุ๋ง หรือที่มีชื่อเรียกเต็ม ๆ ว่า โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) นั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ และโครงการในพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่อันตราย ซึ่งจะอยู่ติดแนวชายแดนพม่ามีกองกำลัง ต่าง ๆ มีการขนส่ง และปลูกพืชเสพติด
 
รวมไปถึงการบุกรุกพื้นที่ตัดไม้ทำลายป่าเป็นประจำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้รวบรวมราษฎรกลุ่มน้อยบริเวณนั้น และพัฒนาความเป็นอยู่โดยส่งเสริมอาชีพปลูกป่า สร้างอ่างเก็บน้ำ โดยมีพระราชประสงค์สร้างความมั่นคงแนวชายแดน และพัฒนาความเป็นอยู่ของ ราษฎร ให้ดีขึ้นและฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืนตลอดไป
 
อุทยานลิลิตพระลอ

อุทยานลิลิตพระลอ สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ เป็นโบราณสถานที่มีประวัติเกี่ยวเนื่องกับเวียงสอง (ปัจจุบันคือ อำเภอสอง จังหวัดแพร่) เมืองโบราณที่กล่าวถึงวรรณคดีไทยเรื่องลิลิตพระลอ และเป็นที่ประดิษฐานพระศรีสรรเพชญ พระคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอสอง ภายในวัดมีรูปปั้นของพระลอ พระเพื่อน พระแพง สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์เพื่อระลึกถึงความรักอมตะของพระลอแห่งนครแมนสรวง และพระเพื่อน-พระแพง แห่งเมืองสรอง
 
ภูทับเบิก

ภูทับเบิก สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ อากาศหนาวเย็น และมีทะเลหมอกที่สวยงามมาก นอกจากนั้นยังได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเขา อากาศบริสุทธิ์ สภาพภูมิอากาศเย็นสบายตลอดปี เนื่องจากร่องลมเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยและอยู่บนที่สูง จึงสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล ตอนเช้ามีกลุ่มเมฆ และทะเลหมอกตัดกับยอดเทือกเขาเพชรบูรณ์
 
ปัจจุบันภูทับเบิกเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ซึ่งได้อพยพมาอาศัยอยู่ที่บ้านทับเบิก หมู่ 14 และหมู่ 16 โดยอยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดเพชรบูรณ์ ในราวเดือนธันวาคม-มกราคม จะมีดอกซากุระหรือนางพญาเสือโครงสีชมพูบานสะพรั่งไปทั้งภูเขา
 
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
 
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ สถานที่ท่องเที่ยวในภาคเหนือ มีพื้นที่ครอบคลุม 2 จังหวัด คือจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์ เป็นหนึ่งในผืนป่าตะวันตกที่มีพื้นที่ป่าสมบูรณ์มากที่สุด บนยอดเขามักถูกปกคลุมด้วยเมฆหมอกและมีอากาศหนาวเย็นตลอดเวลา ผู้สนใจจะไปสัมผัสยอดเขาโมโกจู ต้องเตรียมร่างกายให้แข็งแรงเพราะทางเดินขึ้นเขามีความลาดชันไม่ต่ำกว่า 60 องศา ใช้เวลาในการเดินทางไป-กลับ 5 วัน และต้องพักแรมในป่าตามจุดที่กำหนด 
 
วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
 
วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม ที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน มีถนนล้อมรอบสี่ด้าน คือ ถนนอัฎฐารสทางทิศเหนือ ถนนชัยมงคลทางทิศใต้ ถนนรอบเมืองทางทิศตะวันออก และถนนอินทยงยศทางทิศตะวันตก
 
ประเพณีแข่งเรือยาวประจำปี
 
ประเพณีแข่งเรือยาวประจำปี สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ เป็นประเพณีแข่งเรือยาว ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นทุกปี ประมาณเดือนกันยายน ณ บริเวณลำน้ำน่าน สะพานท่าวังผาพัฒนาบ้านท่าค้ำสอง ม. 7 ต. ริม เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีท้องถิ่น
 
หล่มภูเขียว

หล่มภูเขียว ที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้าผาไท ลักษณะเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ๋คล้ายปล่องภูเขาไฟ เนื่องจากการยุบตัวของผิวดิน หรือที่รู้จักกันในชื่อ "หลุมยุบ"
 
หล่มภูเขียว นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยว Unseen Thailand ที่ซ่อนในตัวเมืองลำปาง สภาพโดยรอบเป็นลักษณะป่าดิบแล้ง รายล้อมไปด้วยภูเขาหินปูน นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเงียบสงบ มีสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
 
กว๊านพะเยา

กว๊านพะเยา
สถานที่ท่องเที่ยวในภาคเหนือ บึงน้ำขนาดใหญ่ สวยงามมาก ของจังหวัดพะเยา เป็นแอ่งน้ำที่รวบรวมลำห้วยต่าง ๆ 18 สาย เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลากว่า 50 ชนิด ทัศนียภาพโดยรอบกว๊านพะเยามีความร่มรื่น สามารถมองเห็นแนวทิวเขาสลับซับซ้อนและงดงามมาก บริเวณริมกว๊านมีร้านอาหาร จัดเป็นสวนสาธารณะเหมาะแก่การนั่งเล่น พักผ่อนหย่อนใจยามเย็น และชมพระอาทิตย์
 
 เขื่อนสิริกิติ์

เขื่อนสิริกิติ์
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ บรรยากาศร่มรื่น เย็นสบาย ตั้งอยู่ที่บ้านผาซ่อม ตำบลท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เขื่อนสิริกิติ์เป็นเขื่อนดินสร้างกั้นแม่น้ำน่านที่ผาซ่อม

ม่อนกิ่วลม

ม่อนกิ่วลม
ที่เที่ยวภาคเหนือ จังหวัดตาก จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง และสามารถรับชมทะเลหมอกแม่ระเมิง เป็นแหล่งชมทะเลหมอกอันดับต้นๆ ของเมืองไทย การเดินเท้าไปยังม่อนกิ่วลม ต้องยอมรับว่าระยะทางค่อนข้างไกล ไม่สามารถเดินได้ในการเดินทางครั้งเดียว ต้องมีการแวะพักและตั้งแคมป์ก่อนจึงจะเดินต่อ ทริปที่นักเดินทางส่วนใหญ่ชื่นชอบคือการเดินเท้าถึงหม่อนปุยหมอกและพักแรกหนึ่งคืน ก่อนจะชมบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นและหมอกยามเช้า แล้วจึงเดินต่อไปยังม่อนกิ่วลมอีกประมาณ 6 กิโลเมต

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
สถานที่ท่องเที่ยวในภาคเหนือ ที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก ศิลปะที่ปรากฏมีลักษณะร่วมสมัยระหว่างสุโขทัย และอยุธยา

พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์
 
พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบชุมชน และเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ สัมผัสกับพิพิธภัณฑ์มีชีวิต และเรื่องราวของประธานโฮจิมินห์ บุคคลตัวอย่างของโลก ขณะที่ท่านอาศัยอยู่ในประเทศไทย จุดประกายให้คนไทยได้รู้จักเมืองพิจิตรมากขึ้น
 
น้ำตกหมันแดง

น้ำตกหมันแดง จังหวัดพิษณุโลก สถานที่ท่องเที่ยวในภาคเหนือ น้ำตกที่มีความงดงาม พักผ่อนในธรรมชาติที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ และสวยงามที่สุด ตัวน้ำตกนั้นซ่อนตัวอยู่อย่างโดดเดี่ยวในป่าดิบ โดยน้ำตก มี 32 ชั้นและชั้นใหญ่ๆ มี 9 ชั้น เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินป่า และรักการผจญภัย

บ้านนาต้นจั่น

บ้านนาต้นจั่น
นั้นตั้งอยู่ในตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ที่ท่องเที่ยวภาคเหนือที่ไม่ควรพลาด เรียนรู้ถึงวิถีชีวิต และเอกลักษณ์อันโดดเด่นของคนในชุมชน ในเชิงอนุรักษ์ ได้ท่องเที่ยวสัมผัสกับธรรมชาติแบบครบวงจร ที่พักแบบโฮมสเตย์โดยให้นักท่องเที่ยว ได้มาพักร่วมกับเจ้าของบ้านทำกิจกรรมร่วมกันเรียนรู้วิถีชีวิตตามชุมชน บ้านนาต้นจั่นนั้นเป็นชุมชมดั้งเดิมอพยพมาจากเมืองเหนือ และเมืองลับแล รวมถึงยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวซึ่งมีไกด์เป็นคนในชุมชนพาเที่ยวไปยังจุดต่าง ๆ ของหมู่บ้าน เพื่อดูโบราณสถาน และวิถีชิวิตในมุมอื่น

ฝายกั้นน้ำปางสวรรค์

ฝายกั้นน้ำปางสวรรค์
ภาคเหนือ จังหวัดอุทัยธานี สายน้ำไหลลักษณะคล้ายม่านน้ำตกเล็ก ๆ ที่เกิดจากน้ำที่ล้นเหนือฝายปูนในช่วงฤดูฝน ในบรรยากาศท่านกลางธรรมชาติแบบเขียวขจี นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปยืนถ่ายรูปสวย ๆ  ท่ามกลางสายน้ำตก สามารถเล่นน้ำในฝายได้อย่างสนุกสนาน คนไม่เยอะ ในอนาคตจะกลายเป็นมุมถ่ายรูปที่มีชื่อเสียง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยอดนิยมของจังหวัดอุทัยธาน

เขาสะแกกรัง

เขาสะแกกรัง
 จังหวดัอุทัยธานี สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ เป็นที่ตั้งของมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง ซึ่งย้ายมาจากวัดจันทาราม เป็นสถานที่ที่มีความงดงามมาก
 
แผนที่ภาคเหนือของประเทศไทย จะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบเทือกเขาทอดยาวจากทางทิศเหนือลงมาทิศใต้ โดยเทือกเขาที่มีความสำคัญได้แก่ เทือกเขาถนนธงชัย โดยเป็นเทือกเขาที่มีขนาดใหญ่ และยาวที่สุดของแผนที่ภาคเหนือในประเทศไทย
 
วัฒนธรรมธรรมภาคเหนือ และประพณีภาคเหนือ เป็นกลุ่มวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งเก่าแก่ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีสำเนียงท้องถิ่น, การขับร้อง, ฟ้อนรำ และประเพณีแต่โบราณ คนล้านนาจะมีความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือภูติผี เนื่องจากมีความเชื่อว่าทุกสถานที่จะมีผีที่คุ้มครองรักษา เช่น ประเพณีเลี้ยงผี จึงถูกหล่อหลอมขึ้นเป็นการผสมผสานระหว่างความเชื่อ และพุทธศาสนา ทำให้เกิดประเพณีที่มีความสอดคล้องกับวิถีการดำรงชีวิตของชาวเหนือ
 
อาหารเหนือ ชาวเหนือมีวัฒนธรรมการกินที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น นิยมรับประทาน ข้าวเหนียวเป็นหลัก มีน้ำ พริกชนิดต่างๆ เช่น น้ำพริกหนุ่ม, น้ำพริกอ่อง, มีแกงภาคเหนือหลายชนิด
 
ภาคเหนือ มีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น ที่มีการฟื้นฟู สืบสาน และสร้างสรรค์พัฒนาสู่การผลิตสินค้า และบริการ โดยเฉพาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์ หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงระดับสากล พื้นที่เกษตรของภาคเหนือมีขนาดเล็กเหมาะสมต่อการปรับระบบการผลิต เพื่อสร้างคุณค่าตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ทำเลที่ตั้งของภาคเหนือมีศักยภาพในการขยายการค้า การลงทุน และบริการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และสามารถขยายไปสู่จีนตอนใต้ และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และ ตะวันออก-ตะวันตก รวมถึงเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำที่สำคัญของประเทศ
 
ทรัพยากรทางธรรมชาติในภาคเหนือ
1. ทรัพยากรดิน นั้นะมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงต่ำ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่สูง โดยจะมีความลาดชันมาก และมีการตัดไม้ทำลายป่า จะก่อให้เกิดการชะล้างและพังทลายหน้าดินได้ง่าย ดินที่พบตามลุ่มแม่น้ำต่าง ๆ คือ ดินอัลลูเวียนเหมาะในการทำนา และดินลานตะพักลำน้ำ เหมาะในการปลูกพืชไร่ 
 
2. ทรัพยากรน้ำ แม่น้ำในภาคเหนือเป็นแม่น้ำสายสั้น ๆ ประกอบด้วยหลายสาย และมีทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือคือ กว๊านพะเยา ซึ่งมีการสร้างเขื่อนเพื่อการชลประทานขนาดเล็กจำนวนมาก และใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น เขื่อนสิริกิตต์ จังหวัดอุตรดิตถ์, เขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง, เขื่อนแก่งเสือเต้นจังหวัดแพร่ และเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ 
 
3. ทรัพยากรป่าไม้ ของภาคเหนือเป็นภาคที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มากที่สุด ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขา, ป่าสนเขา และป่าเบญจพรรณ โดยจังหวัดที่มีเนื้อที่ป่าไม้มากที่สุดคือ จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนจังหวัดที่มีเนื้อที่ป่าไม้น้อยที่สุดคือ จังหวัดลำพูน
 
4. ทรัพยากรแร่ธาตุ จะมีแร่ธาตุที่สำคัญของภาคเหนือมีหลายชนิด แต่เนื่องจากโครงสร้างของหินเป็นหินยุคเก่า แร่ธาตุที่สำคัญ ได้แก่ แร่ดีบุก, แร่ทังสเตน หรือวุลแฟรม, แร่แมงกานีส, แร่ฟลูออไรต์, ดินขาว, แร่รัตนชาติ, ปิโตรเลียม, หินน้ำมัน และถ่านหิน
 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญในจังหวัดภาคเหนือนั้นได้แก่
1. เกษตรกรรม เป็นกิจกรรมที่ทำรายได้ต่อประชากรในภาคเหนือ ได้แก่ การทำสวน ทำไร่ ทำนา และเลี้ยงสัตว์ พืชผลที่สำคัญได้แก่ ข้าว, ยาสูบ, กระเทียม, ไร่สตรอเบอร์รี่ และถั่วเหลือง เป็นต้น
 
2. อุตสาหกรรม ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนนิยมทำกันมากสุด เช่น แกะสลักไม้, ทำร่มกระดาษ, เครื่องปั้นดินเผา, จักสาน,  เครื่องเคลือบ และการทอผ้าหัตถกรรม เป็นต้น
 
3. อุตสาหกรรมโรงงาน นั้นเป็นโรงงานที่ผลิตสินค้าโดยใช้วัตถุดิบทางการเกษตรที่ใช้ภายในท้องถิ่น เช่น โรงงานยาสูบโรงงานอาหารสำเร็จรูป 
 
4. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นจังหวัดท่องเที่ยวยอดนิยม มีภูมิประเทศสวยงาม อากาศดี มีวัฒนธรรม และประเพณีที่ดี และควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้
 
แนวทางการพัฒนาภาคเหนือ
1. อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและป่าไม้ในพื้นที่ป่าต้นน้ำในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะ จังหวัดน่าน โดยให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้เป็นฐานทรัพยากรที่มั่นคงและเป็นแหล่งดูดซับน้ำฝน และเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในแต่ละลุ่มน้ำ ควบคู่ไปกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่า ตลอดจนส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำ
 
2. พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบในลุ่มน้ำหลักของภาคเหนือ ได้แก่ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม และน่าน และพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สำคัญ ได้แก่ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร และกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งในด้านการจัดหา การใช้ และ การอนุรักษ์
 
3. แก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและจังหวัดตาก โดยส่งเสริม การปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การปลูกพืชในระบบวนเกษตร สนับสนุนการ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและระบบจัดการพื้นที่เกษตรที่เหมาะสม การส่งเสริมให้นำเศษวัสดุทางการเกษตร ไปใช้ประโยชน์ เพื่อลดการเผาวัสดุทางการเกษตร และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน
 
ภาคเหนือมีกี่จังหวัด โดยจังหวัดภาคเหนือตอนบนมี 9 จังหวัดได้เเก่ จังหวัดเชียงราย, จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดลำพูน,จังหวัดลำปาง, จังหวัดเเพร่, จังหวัดน่าน, จังหวัดพะเยา, จังหวัดเเม่ฮ่องสอน เเละจังหวัดอุตรดิตถ์
 
จังหวัดภาคเหนือตอนล่างมี 8 จังหวัดได้เเก่ จังหวัดตาก, จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดเพชรบูรณ์, จังหวัดพิจิตร, จังหวัดกำแพงเพชร, จังหวัดนครสวรรค์ เเละจังหวัดอุทัยธานี
 
รวมจังหวัดในภาคเหนือทั้งหมด 17 จังหวัด ได้เเก่ จังหวัดเชียงราย, จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดลำพูน, จังหวัดลำปาง, จังหวัดเเพร่, จังหวัดน่าน, จังหวัดพะเยา, จังหวัดเเม่ฮ่องสอน, จังหวัดอุตรดิตถ์, จังหวัดตาก, จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดเพชรบูรณ์, จังหวัดพิจิตร, จังหวัดกำแพงเพชร, จังหวัดนครสวรรค์ เเละจังหวัดอุทัยธานี

บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร หมวดหมู่: บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร

รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร กลุ่ม: รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร

ปรับปรุงล่าสุด : 2 เดือนที่แล้ว

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(8)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(4)

พระราชวัง พระราชวัง(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(24)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(23)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(1)

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(5)

ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(80/1270)

มัสยิด มัสยิด(2)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(17)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(44)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(28)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(13)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(16)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(18)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(25)

น้ำตก น้ำตก(42)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(13)

ถ้ำ ถ้ำ(10)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(5)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(12)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(2)

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(3)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(12)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(5)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(4)

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว(1)

บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร

รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร(14)

เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(28)

ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(17)