คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(37)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองอุบลราชธานี(11)

https://www.lovethailand.org/อ.ศรีเมืองใหม่(1)

https://www.lovethailand.org/อ.โขงเจียม(3)

https://www.lovethailand.org/อ.เขื่องใน(6)

https://www.lovethailand.org/อ.เขมราฐ(3)

https://www.lovethailand.org/อ.เดชอุดม(1)

https://www.lovethailand.org/อ.บุณฑริก(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ตระการพืชผล(2)

https://www.lovethailand.org/อ.กุดข้าวปุ้น(1)

https://www.lovethailand.org/อ.วารินชำราบ(2)

https://www.lovethailand.org/อ.พิบูลมังสาหาร(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอนมดแดง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สิรินธร(1)

https://www.lovethailand.org/อ.นาตาล(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สว่างวีระวงศ์(1)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดดอนธาตุ

วัดดอนธาตุ
(จ.อุบลราชธานี อ.พิบูลมังสาหาร)
วัดถ้ำคูหาสวรรค์

วัดถ้ำคูหาสวรรค์
(จ.อุบลราชธานี อ.โขงเจียม)
วัดทุ่งศรีวิไล

วัดทุ่งศรีวิไล
(จ.อุบลราชธานี อ.เขื่องใน)
วัดทุ่งศรีเมือง

วัดทุ่งศรีเมือง
(จ.อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี)
วัดสระประสานสุข (วัดบ้านนาเมือง)

วัดสระประสานสุข (วัดบ้านนาเมือง)
(จ.อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี)
วัดบูรพาราม

วัดบูรพาราม
(จ.อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี)
วัดป่านานาชาติ

วัดป่านานาชาติ
(จ.อุบลราชธานี อ.วารินชำราบ)
วัดป่าโพธิญาณ

วัดป่าโพธิญาณ
(จ.อุบลราชธานี อ.สิรินธร)
วัดป่าไทรงาม

วัดป่าไทรงาม
(จ.อุบลราชธานี อ.เดชอุดม)
วัดพระธาตุหนองบัว

วัดพระธาตุหนองบัว
(จ.อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี)
วัดภูหล่น

วัดภูหล่น
(จ.อุบลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่)
วัดภูเขาแก้ว

วัดภูเขาแก้ว
(จ.อุบลราชธานี อ.พิบูลมังสาหาร)
วัดมหาวนาราม

วัดมหาวนาราม
(จ.อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี)
วัดศรีอุบลรัตนาราม (วัดศรีทอง)

วัดศรีอุบลรัตนาราม (วัดศรีทอง)
(จ.อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี)
วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
(จ.อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี)
วัดหนองป่าพง

วัดหนองป่าพง
(จ.อุบลราชธานี อ.วารินชำราบ)
วัดแจ้ง

วัดแจ้ง
(จ.อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี)
วัดภูอานนท์

วัดภูอานนท์
(จ.อุบลราชธานี อ.โขงเจียม)
วัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง)

วัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง)
(จ.อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี)
วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ

วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
(จ.อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี)
วัดบ้านตำแย

วัดบ้านตำแย
(จ.อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี)