คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(52)

https://www.lovethailand.org/อ.พระนคร(10)

https://www.lovethailand.org/อ.ดุสิต(3)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองเตย(1)

https://www.lovethailand.org/อ.จตุจักร(4)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอนเมือง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.บางกอกน้อย(3)

https://www.lovethailand.org/อ.บางกอกใหญ่(1)

https://www.lovethailand.org/อ.บางกะปิ(2)

https://www.lovethailand.org/อ.บางขุนเทียน(2)

https://www.lovethailand.org/อ.บางรัก(3)

https://www.lovethailand.org/อ.ประเวศ(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ปทุมวัน(5)

https://www.lovethailand.org/อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย(1)

https://www.lovethailand.org/อ.พญาไท(4)

https://www.lovethailand.org/อ.มีนบุรี(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ราชเทวี(4)

https://www.lovethailand.org/อ.สัมพันธวงศ์(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ห้วยขวาง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.วังทองหลาง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.วัฒนา(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ทวีวัฒนา(1)

https://www.lovethailand.org/อ.บางแค(1)

พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถาน หรือพิพิธภัณฑ์ เป็นอาคารหรือสถาบัน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเก็บรักษาวัตถุที่มนุษย์ทำขึ้น ทั้งในรูปแบบของโบราณวัตถุ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ประวัติศาสตร์ โดยมีจัดแสดงให้ผู้คนสามารถเข้าชมได้ถาวร หรือจัดแสดงชั่วคราว พิพิธภัณฑสถานมักจะให้บริการแก่สาธารณชน เพื่อประโยชน์ในการศึกษา สันทนาการ แสดงความภูมิใจของท้องถิ่น ดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยมีผู้ดูแลพิพิธภัณฑสถาน เรียกว่า ภัณฑารักษ์
 
ปัจจุบันแนวคิดของพิพิธภัณฑสถาน ยังมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น จากแค่เป็นการเก็บรักษาและจัดแสดง เป็นการให้ประสบการณ์ และมีการโต้ตอบ ตัวอย่างเช่น พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ หรือ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต โดยมีการจัดเก็บสิ่งของประเภทต่างๆจำนวนมากและจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถาน โดยทั้งแบบถาวรและชั่วคราว เพื่อการหมุนเวียนงานแสดงได้อย่างหลากหลาย
 
พิพิธภัณฑ์มีเป้าหมายในการเก็บรักษาและดูแลสิ่งของที่สำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และศิลปะ เพื่อจัดแสดงต่อสาธารณชน พิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่มักจะตั้งอยู่ภายในเมืองใหญ่ที่สำคัญของโลกซึ่งมักจะมีผลงานแสดงที่หลากหลาย ในขณะที่พิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมที่กระจายอยู่ตามทั่วโลกมักจะจัดแสดงผลงานของท้องถิ่นนั้น หรือเฉพาะวัตถุที่เกิดจากความสนใจของเจ้าของพิพิธภัณฑ์ นอกจากนี้ภายหลังจากการเติบโตของอินเทอร์เน็ต ได้มีพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงเกิดขึ้นมากมายในลักษณะของเว็บไซต์ที่มีการจัดแสดงภาพ และเสียงให้ผู้เข้าชมได้ดูและฟัง
 
พิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่จะไม่ยอมให้ผู้เข้าชมจับต้องกับวัตถุที่จัดแสดง แม้กระนั้นพิพิธภัณฑ์บางประเภทอย่างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มักจะพยายามแนะนำให้ผู้เข้าชมจับต้องและเล่นกับสิ่งของที่จัดแสดงเพื่อการเรียนรู้
 
พิพิธภัณฑ์บางแห่งจะเก็บค่าเข้าชม ในขณะที่การเข้าชมพิพิธภัณฑ์บางแห่งเปิดให้เข้าชมฟรี หรือเปิดให้เข้าชมฟรีฟรีเฉพาะบางวันในสัปดาห์นั้น พิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายในการเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมซึ่งจะไม่เน้นการหากำไรเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ โดยทางพิพิธภัณฑ์เองจะมีเงินสนับสนุนจากหน่วยงานทางภาครัฐ หรือภาคเอกชน ซึ่งจะแตกต่างจากพวกห้องโชว์ภาพที่มีจุดมุ่งหมายในการเปิดให้ชมเพื่อขายงานศิลปะ
 
พิพิธภัณฑ์โบราณคดี พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงโบราณวัตถุ และบางแห่งจัดเป็นโบราณสถานเอง ซึ่งมีลักษณะของพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ตัวอย่างเช่น อาโครโปลิสแห่งเอเธนส์
 
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงความรู้จากประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลานั้นจนถึงปัจจุบัน ในพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่จะมีการจัดแสดงประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย ในขณะเดียวกันบางพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงประวัติแสดงเฉพาะประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นนั้น ตัวอย่างของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เช่น บ้านประวัติศาสตร์
 
ซึ่งเป็นบ้านที่มีความสำคัญในตัวอาคารเองในเชิงสถาปัตยกรรมหรือเป็นบ้านเกิดของบุคคลที่มีชื่อเสียง อุทยานประวัติศาสตร์เองก็นับเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ด้วยเช่นกัน เช่น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย หรือ อุทยานประวัติศาสตร์เดียร์ฟิลด์ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์อีกประเภทหนึ่งได้แก่ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นอยู่ของชุมชนในสมัยก่อนที่ยังคงเก็บรักษาและนำมาแสดงให้คนรุ่นปัจจุบันได้ดู
 
พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์แสดงเรื่องราวของธรรมชาติในโลก โดยเน้นถึงตัวธรรมชาติและวัฒนธรรมของมนุษย์ ซึ่งรวมถึงการเกิดของไดโนเสาร์ บุคคลในยุคหิน ตัวอย่างเช่น พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติฟีลด์ในชิคาโก
 
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ที่แสดงถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจะนำงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญมาแสดงในรูปแบบที่เข้าใจง่าย พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มักจะสนับสนุนให้ผู้เข้าชมมีปฏิสัมพันธ์กับทางวัตถุหรือเหตุการณ์ที่นำมาแสดง เพื่อให้เรียนรู้ได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การทดลองอย่างง่าย หรือการใส่แว่นสามมิติเพื่อเข้ามชม ตัวอย่างเช่น ท้องฟ้าจำลอง
 
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ หรือรู้จักในชื่อหอศิลป์ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงงานศิลปะในหลายรูปแบบ ไม่ว่า ภาพเขียน ภาพถ่าย ประติมากรรม ตัวอย่างเช่น พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์ศิลปะบางแห่งยังมีการแสดงเฉพาะศิลปะสมัยใหม่ เช่น พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ ในนิวยอร์กซิตี
 
พิพิธภัณฑ์อื่น พิพิธภัณฑ์การบิน (aviation museum) เช่น พิพิธภัณฑ์ยานบินและยานอวกาศแห่งชาติ (National Air and Space Museum) สหรัฐอเมริกา พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (Natural HistoryMuseum) เช่น พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย พิพิธภัณฑ์สิ่งแวดล้อม (Green museum) พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual museum) เช่น พิพิธภัณฑ์ศิลปะเว็บ
กรมการรักษาดินแดน

กรมการรักษาดินแดน
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร)
บ้านบางกอกดอลส์ และตุ๊กตานานาชาติ

บ้านบางกอกดอลส์ และตุ๊กตานานาชาติ
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราชเทวี)
บ้านพิพิธภัณฑ์

บ้านพิพิธภัณฑ์
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.ทวีวัฒนา)
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ช้างต้น

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ช้างต้น
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต)
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร)
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร)
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกอกน้อย)
พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ

พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร)
พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียง

พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียง
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.พญาไท)
พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช

พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกอกน้อย)
พิพิธภัณฑ์ช็อคโกแลต มิสซิสฟลาวเวอร์ส

พิพิธภัณฑ์ช็อคโกแลต มิสซิสฟลาวเวอร์ส
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราชเทวี)
พิพิธภัณฑ์ทรัพยากรธรณี (พิพิธภัณฑ์แร่และหิน)

พิพิธภัณฑ์ทรัพยากรธรณี (พิพิธภัณฑ์แร่และหิน)
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราชเทวี)
พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร)
พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย

พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.จตุจักร)
พิพิธภัณฑ์บ้านคำเที่ยง

พิพิธภัณฑ์บ้านคำเที่ยง
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.วัฒนา)
พิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สัน

พิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สัน
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.ปทุมวัน)
พิพิธภัณฑ์ปราสาท

พิพิธภัณฑ์ปราสาท
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกะปิ)
พิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่โบราณ

พิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่โบราณ
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร)
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร)
พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ

พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต)
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย)