คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(246)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเพชรบุรี(75)

https://www.lovethailand.org/อ.เขาย้อย(32)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองหญ้าปล้อง(12)

https://www.lovethailand.org/อ.ชะอำ(23)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่ายาง(31)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านลาด(36)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านแหลม(27)

https://www.lovethailand.org/อ.แก่งกระจาน(10)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดกำแพงแลง

วัดกำแพงแลง
(จ.เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี)
วัดกุฏิ

วัดกุฏิ
(จ.เพชรบุรี อ.เขาย้อย)
วัดต้นสน

วัดต้นสน
(จ.เพชรบุรี อ.บ้านแหลม)
วัดพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน)

วัดพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน)
(จ.เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี)
วัดพลับพลาชัย

วัดพลับพลาชัย
(จ.เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี)
วัดมหาสมณารามราชวรวิหาร

วัดมหาสมณารามราชวรวิหาร
(จ.เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี)
วัดสระบัว

วัดสระบัว
(จ.เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี)
วัดป้อม

วัดป้อม
(จ.เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี)
วัดคงคารามวรวิหาร

วัดคงคารามวรวิหาร
(จ.เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี)
วัดเกาะ

วัดเกาะ
(จ.เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี)
วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร

วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร
(จ.เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี)
วัดมหาธาตุวรวิหาร

วัดมหาธาตุวรวิหาร
(จ.เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี)
วัดเขาบันไดอิฐ

วัดเขาบันไดอิฐ
(จ.เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี)
วัดกุญชรวชิราราม

วัดกุญชรวชิราราม
(จ.เพชรบุรี อ.เขาย้อย)
วัดพระธาตุศิริชัย

วัดพระธาตุศิริชัย
(จ.เพชรบุรี อ.เขาย้อย)
วัดทรงธรรม

วัดทรงธรรม
(จ.เพชรบุรี อ.เขาย้อย)
วัดหนองชุมพล

วัดหนองชุมพล
(จ.เพชรบุรี อ.เขาย้อย)
วัดเขาย้อย

วัดเขาย้อย
(จ.เพชรบุรี อ.เขาย้อย)
วัดสวนโมก

วัดสวนโมก
(จ.เพชรบุรี อ.เขาย้อย)
วัดพุพลู

วัดพุพลู
(จ.เพชรบุรี อ.หนองหญ้าปล้อง)
วัดยางน้ำกลัดใต้

วัดยางน้ำกลัดใต้
(จ.เพชรบุรี อ.หนองหญ้าปล้อง)