No.41/121

Wat Ton Pin

Wat Ton Pin Wat Ton Pin
    Muang Chiang Mai, Mae He Ya

No.42/121

Wat Tham Nang

Wat Tham Nang Wat Tham Nang
    Muang Chiang Mai, Mae He Ya

No.43/121

Wat Tha Kham

Wat Tha Kham Wat Tha Kham
    Muang Chiang Mai, Mae He Ya

No.44/121

Wat Pa Shi

Wat Pa Shi Wat Pa Shi
    Muang Chiang Mai, Mae He Ya

No.45/121

Wat Suan Phik

Wat Suan Phik Wat Suan Phik
    Muang Chiang Mai, Mae He Ya

No.46/121

Wat Ubosot

Wat Ubosot Wat Ubosot
    Muang Chiang Mai, Mae He Ya

No.47/121

Wat Santitham

Wat Santitham Wat Santitham
    Muang Chiang Mai, Chang Phueak

No.48/121

Wat Don Chan

Wat Don Chan Wat Don Chan
    Muang Chiang Mai, Tha Sala

No.49/121

Wat Si Bua Ngoen

Wat Si Bua Ngoen Wat Si Bua Ngoen
    Muang Chiang Mai, Tha Sala

No.50/121

Wat Ko Klang

Wat Ko Klang Wat Ko Klang
    Muang Chiang Mai, Pa Daet

No.51/121

Wat Don Chai

Wat Don Chai Wat Don Chai
    Muang Chiang Mai, Pa Daet

No.52/121

Wat Ton Tan Ton

Wat Ton Tan Ton Wat Ton Tan Ton
    Muang Chiang Mai, Pa Daet

No.53/121

Wat Tah Mai I

Wat Tah Mai I Wat Tah Mai I
    Muang Chiang Mai, Pa Daet

No.54/121

Wat Pa Daet

Wat Pa Daet Wat Pa Daet
    Muang Chiang Mai, Pa Daet

No.55/121

Wat Pa Phrao Nok

Wat Pa Phrao Nok Wat Pa Phrao Nok
    Muang Chiang Mai, Pa Daet

No.56/121

Wat Wang Sing Kham

Wat Wang Sing Kham Wat Wang Sing Kham
    Muang Chiang Mai, Pa Daet

No.57/121

Wat Ban To

Wat Ban To Wat Ban To
    Muang Chiang Mai, Pa Tan

No.58/121

Wat Pa Tan

Wat Pa Tan Wat Pa Tan
    Muang Chiang Mai, Pa Tan

No.59/121

Wat Muang Lang

Wat Muang Lang Wat Muang Lang
    Muang Chiang Mai, Pa Tan

No.60/121

Wat Daowadung

Wat Daowadung Wat Daowadung
    Muang Chiang Mai, Hai Ya