คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยของรัฐ(1)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(1)

มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏ(1)

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยเอกชน(7)

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงหลากหลายสาขาวิชา เพื่อให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา หรือปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในหลายระดับรวมถึง ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก รวมทั้งการทำการวิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
(จ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(จ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
(จ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง)
มหาวิทยาลัยปทุมธานี

มหาวิทยาลัยปทุมธานี
(จ.ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี)
มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิต
(จ.ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี)
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
(จ.ปทุมธานี อ.ธัญบุรี)
มหาวิทยาลัยชินวัตร วิทยาเขตปทุมธานี

มหาวิทยาลัยชินวัตร วิทยาเขตปทุมธานี
(จ.ปทุมธานี อ.สามโคก)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
(จ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง)
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
(จ.ปทุมธานี อ.ธัญบุรี)
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตปทุมธานี

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตปทุมธานี
(จ.ปทุมธานี อ.ลำลูกกา)