กำแพงเพชร

กำแพงเพชร

  • จังหวัดกำแพงเพชร
  • จังหวัดกำแพงเพชร
ประชากร จำนวน: 59634 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ Lovethailand.org : สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่
คำขวัญ คำขวัญ: กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ

จังหวัดกำแพงเพชร

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

กำแพงเพชร นับเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เป็นที่ตั้งของเมืองเก่าที่ปรากฏหลักฐานในประวัติศาสตร์ไทยไม่น้อยกว่า 700 ปี อีกทั้งยังเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสุโขทัย
 
โดยมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง และเมืองหน้าด่านทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญ กำแพงเมืองและป้อมปราการจึงถูกสร้างอย่างแข็งแรง และยังเหลือร่องรอยอยู่จนถึงปัจจุบัน
 
ชาวกำแพงเพชร โดยส่วนมากเป็นชาวไทยพื้นราบ มีชาวไทยภูเขาอยู่บ้างในเขตภูเขาทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัด และใช้ภาษาภาคกลางในการสื่อสาร อาชีพส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น การปลูกกล้วยไข่ การทำนา ซึ่งเป็นสินค้าชื่อดังของจังหวัด
แผนที่ กำแพงเพชร แผนที่จังหวัดกำแพงเพชร
คำค้น คำค้น: กำแพงเพชรเที่ยวกำแพงเพชร ที่เที่ยวกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร สถานที่ท่องเที่ยวกำแพงเพชร สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร แผนที่กำแพงเพชร แผนที่จังหวัดกำแพงเพชร ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ข่าวกำแพงเพชร
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 7 ปีที่แล้ว

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองกำแพงเพชร(43)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองลาน(9)

https://www.lovethailand.org/อ.ขาณุวรลักษบุรี(9)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองขลุง(6)

https://www.lovethailand.org/อ.พรานกระต่าย(5)

https://www.lovethailand.org/อ.ลานกระบือ(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ปางศิลาทอง(3)

https://www.lovethailand.org/อ.บึงสามัคคี(2)

https://www.lovethailand.org/อ.โกสัมพีนคร(4)