คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(18)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงราย(6)

https://www.lovethailand.org/อ.พาน(1)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงแสน(1)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่สาย(1)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงป่าเป้า(2)

https://www.lovethailand.org/อ.พญาเม็งราย(1)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแก่น(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ขุนตาล(1)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ฟ้าหลวง(2)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ลาว(1)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงเชียงรุ้ง(1)

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล

อุทยานแห่งชาติ แบ่งออกเป็น อุทยานแห่งชาติทางทะเล และ อุทยานแห่งชาติทางบก ซึ่งอุทยานแห่งชาติทางบกนั้นจะประกอบไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความสำคัญทางระบบนิเวศวิทยา จุดประสงค์ของการมีอุทยานแห่งชาติก็เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรนั้น ๆ
 
อุทยานแห่งชาติ ตรงกับภาษาอังกฤษคำว่า "national park" ซึ่งหมายถึง เขตบริเวณพื้นที่ซึ่งสงวน ไว้เพื่อที่จะรักษา และทำการคุ้มครอง ทรัยากรทางธรรม ชาติ นั้นๆ ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมมิให้ถูกทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงไป ตามหลักสากลแล้ว อุทยานแห่งชาตินั้นจะต้องมีพื้นที่ ทั่วทั้งบริเวณไม่น้อยกว่า 6,250 ไร่ หรือประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร ที่สำคัญในพื้นที่ ของอุทยานแห่งชาตินั้นจะต้องมี ธรรมชาติของ วิวทิวทัศน์ ที่สวยงาม
วนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์

วนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์
(จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย)
กิจกรรมดูนก เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย

กิจกรรมดูนก เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย
(จ.เชียงราย อ.เชียงแสน)
อุทยานแห่งชาติขุนแจ

อุทยานแห่งชาติขุนแจ
(จ.เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า)
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
(จ.เชียงราย อ.พาน)
อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก

อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก
(จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย)
อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง

อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง
(จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย)
สวนป่าแม่ยาว แม่ซ้าย

สวนป่าแม่ยาว แม่ซ้าย
(จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย)
วนอุทยานดอยกาดผี

วนอุทยานดอยกาดผี
(จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย)
วนอุทยานน้ำตกตาดสวรรค์

วนอุทยานน้ำตกตาดสวรรค์
(จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย)
วนอุทยานถ้ำหลวง (ขุนน้ำนางนอน)

วนอุทยานถ้ำหลวง (ขุนน้ำนางนอน)
(จ.เชียงราย อ.แม่สาย)
วนอุทยานน้ำตกตาดควัน

วนอุทยานน้ำตกตาดควัน
(จ.เชียงราย อ.พญาเม็งราย)
วนอุทยานน้ำตกแม่โท

วนอุทยานน้ำตกแม่โท
(จ.เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า)
วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่สัก

วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่สัก
(จ.เชียงราย อ.เวียงเชียงรุ้ง)
วนอุทยานน้ำตกหัวแม่คำ

วนอุทยานน้ำตกหัวแม่คำ
(จ.เชียงราย อ.แม่ฟ้าหลวง)
วนอุทยานพญาพิภักดิ์

วนอุทยานพญาพิภักดิ์
(จ.เชียงราย อ.ขุนตาล)
วนอุทยานภูชี้ฟ้า

วนอุทยานภูชี้ฟ้า
(จ.เชียงราย อ.เวียงแก่น)
วนอุทยานสันผาพญาไพร

วนอุทยานสันผาพญาไพร
(จ.เชียงราย อ.แม่ฟ้าหลวง)
สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าดอยตุง

สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าดอยตุง
(จ.เชียงราย อ.แม่ลาว)