คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(539)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองกาญจนบุรี(69)

https://www.lovethailand.org/อ.ไทรโยค(60)

https://www.lovethailand.org/อ.บ่อพลอย(36)

https://www.lovethailand.org/อ.ศรีสวัสดิ์(37)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่ามะกา(42)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าม่วง(53)

https://www.lovethailand.org/อ.ทองผาภูมิ(47)

https://www.lovethailand.org/อ.สังขละบุรี(17)

https://www.lovethailand.org/อ.พนมทวน(27)

https://www.lovethailand.org/อ.เลาขวัญ(61)

https://www.lovethailand.org/อ.ด่านมะขามเตี้ย(26)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองปรือ(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ห้วยกระเจา(32)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดถ้ำพุทธาวาส

วัดถ้ำพุทธาวาส
(จ.กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี)
วัดถ้ำพุหว้า

วัดถ้ำพุหว้า
(จ.กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี)
วัดถ้ำมังกรทอง

วัดถ้ำมังกรทอง
(จ.กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี)
วัดถ้ำเขาน้อย

วัดถ้ำเขาน้อย
(จ.กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง)
วัดถ้ำเขาปูน

วัดถ้ำเขาปูน
(จ.กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี)
วัดถ้ำเสือ

วัดถ้ำเสือ
(จ.กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง)
วัดบ้านถ้ำ

วัดบ้านถ้ำ
(จ.กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง)
วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน

วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน
(จ.กาญจนบุรี อ.ไทรโยค)
วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร

วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร
(จ.กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา)
วัดลาดขาม (หลวงพ่อแสนเหรียญ)

วัดลาดขาม (หลวงพ่อแสนเหรียญ)
(จ.กาญจนบุรี อ.พนมทวน)
วัดวังก์วิเวการาม

วัดวังก์วิเวการาม
(จ.กาญจนบุรี อ.สังขละบุรี)
วัดถ้ำเขาแหลม

วัดถ้ำเขาแหลม
(จ.กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี)
วัดเขาเม็งอมรเมศร์

วัดเขาเม็งอมรเมศร์
(จ.กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี)
วัดตะคร้ำเอน (วัดหลวงพ่อดำ)

วัดตะคร้ำเอน (วัดหลวงพ่อดำ)
(จ.กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา)
วัดลูกแก

วัดลูกแก
(จ.กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา)
วัดดอนขมิ้น

วัดดอนขมิ้น
(จ.กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา)
วัดท่าล้อ

วัดท่าล้อ
(จ.กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง)
วัดอินทาราม

วัดอินทาราม
(จ.กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง)
วัดถ้ำแฝด

วัดถ้ำแฝด
(จ.กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง)
วัดเขาน้อย

วัดเขาน้อย
(จ.กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง)
วัดต้นลำใย

วัดต้นลำใย
(จ.กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง)