คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(4)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(5)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(10)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(6)

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ในประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากมายให้ค้นหา และตามรอย เพื่อระลึกถึงบรรพบุรษที่ต่อสู้ และร่วมสร้าง โดยมอบสิ่งที่มีคุณค่า ดำรงไว้ ให้ลูกหลาน ได้ศึกษา นำบทเรียนจากประวัติศาตร์มาเพื่อเตือนใจ และพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ปลาในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ

พิพิธภัณฑ์ปลาในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ
(จ.สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง
(จ.สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย)
ประเพณีการแข่งเรือ

ประเพณีการแข่งเรือ
(จ.สุโขทัย อ.คีรีมาศ)
อนุสาวรีย์เจ้าพ่อเมืองด้ง

อนุสาวรีย์เจ้าพ่อเมืองด้ง
(จ.สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก
(จ.สุโขทัย อ.สวรรคโลก)
ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลก (เตาทุเรียง)

ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลก (เตาทุเรียง)
(จ.สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย)
ประเพณีการทำขวัญผึ้ง

ประเพณีการทำขวัญผึ้ง
(จ.สุโขทัย อ.คีรีมาศ)
พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
(จ.สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย)
พิพิธภัณฑ์สังคโลกสุโขทัย

พิพิธภัณฑ์สังคโลกสุโขทัย
(จ.สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย)
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
(จ.สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย)
ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทง
(จ.สุโขทัย อ.ศรีสำโรง)
สะพานสวรรค์วรนายกรำลึก

สะพานสวรรค์วรนายกรำลึก
(จ.สุโขทัย อ.สวรรคโลก)
ศาลพระแม่ย่า

ศาลพระแม่ย่า
(จ.สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย)
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (เมืองเก่าสุโขทัย)

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (เมืองเก่าสุโขทัย)
(จ.สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย)
ประเพณีกินข้าวสลาก

ประเพณีกินข้าวสลาก
(จ.สุโขทัย อ.ทุ่งเสลี่ยม)
ตึกเจ้าคุณสวรรค์วรนายก

ตึกเจ้าคุณสวรรค์วรนายก
(จ.สุโขทัย อ.สวรรคโลก)
สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ

สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ
(จ.สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย)
เตาทุเรียง

เตาทุเรียง
(จ.สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย)
เนินปราสาทพระร่วง

เนินปราสาทพระร่วง
(จ.สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย)
อนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

อนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
(จ.สุโขทัย อ.สวรรคโลก)
กลองยาว

กลองยาว
(จ.สุโขทัย อ.ศรีสำโรง)