คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยของรัฐ(7)

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ(7)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(6)

มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏ(6)

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยเอกชน(24)

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงหลากหลายสาขาวิชา เพื่อให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา หรือปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในหลายระดับรวมถึง ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก รวมทั้งการทำการวิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.ปทุมวัน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.สาทร)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.จตุจักร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.จตุจักร)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.สัมพันธวงศ์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.ธนบุรี)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.ทวีวัฒนา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.ธนบุรี)
มหาวิทยาลัยเกริก

มหาวิทยาลัยเกริก
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.สวนหลวง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดินแดง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.ปทุมวัน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต)
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.จตุจักร)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.ทุ่งครุ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางซื่อ)