คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(10)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(5)

ตลาดน้ำ ตลาดน้ำ(3)

วิถีชีวิต

วิถีชีวิต

วิถีชีวิต วิถีการดำเนินชีวิตของบุคคล โดยที่ลักษณะของพฤติกรรมต่างๆจะเป็นตัวบ่งบอกถึง รูปแบบการดำเนินชีวิต แต่ละแบบ
 
พฤติกรรมในการเข้าสังคม ในการบริโภค ในการหาความบันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจใช้เวลาว่าง และการแต่งตัว ล้วนเป็นส่วนประกอบของรูปแบบการดำเนินชีวิต รูปแบบการดำเนินชีวิตจะถูกดำเนินเป็น อุปนิสัย เป็นวิธีประจำที่กระทำสิ่งต่างๆ
 
รูปแบบการดำเนินชีวิต โดยทั่วไปแล้วจะ บ่งบอกถึง ทัศนคติ ค่านิยม และ มุมมอง ของแต่ละบุคคล ดังนั้นรูปแบบการดำเนินชีวิต จึงมีความหมายในเชิงของอัตตาหรือตัวตน และใช้ในการสร้างสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ประกอบกับอัตลักษณ์ของบุคคล
 
เส้นแบ่งระหว่างอัตลักษณ์ของบุคคลกับการทำกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันนั้น เลือนลางลงในสังคมยุคใหม่ ยกตัวอย่าง "กรีนไลฟ์สไตล์" (green lifestyle) ที่หมายถึง การยึดถึงความเชื่อและก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่จะลดการบริโภคหรือใช้ทรัพยากรธรรมให้น้อยลง รวมถึงลดการสร้างของเสียมีพิษลงด้วย (เช่น การลดรอยเท้าคาร์บอนลง)
 
และการพัฒนาสำนึกแห่งตนจากความเชื่อและการทำกิจกรรมเหล่านั้น แต่มีบางคนวิจารณ์ว่า ในสังคมยุคใหม่ ประเด็นที่สำคัญของรูปแบบการดำเนินชีวิต ก็คือ พฤติกรรมการบริโภค ที่ให้โอกาสในการสร้างและพัฒนาความเป็นตัวเองจากการบริโภคหรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่หลากหลาย ซึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านั้นเองที่เป็นตัวบ่งบอกถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน
ชุมชนชาวญวนตำบลไม้ตรา

ชุมชนชาวญวนตำบลไม้ตรา
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร)
ตลาดน้ำคลองสระบัว

ตลาดน้ำคลองสระบัว
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา)
ตลาดลาดชะโด

ตลาดลาดชะโด
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่)
ตลาดเศียรช้าง

ตลาดเศียรช้าง
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา)
หมู่บ้านญี่ปุ่น

หมู่บ้านญี่ปุ่น
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา)
ตลาดน้ำพันห้า

ตลาดน้ำพันห้า
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน)
ตลาดโก้งโค้ง (บ้านแสงโสม)

ตลาดโก้งโค้ง (บ้านแสงโสม)
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอิน)
หมู่บ้านหัตถกรรมมีดอรัญญิก

หมู่บ้านหัตถกรรมมีดอรัญญิก
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.นครหลวง)
ตลาดน้ำอโยธยา

ตลาดน้ำอโยธยา
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา)
หมู่บ้านโปรตุเกส

หมู่บ้านโปรตุเกส
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา)
ถนนสายโรตี

ถนนสายโรตี
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา)
บ้านหัวแหลม

บ้านหัวแหลม
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา)
ตลาดอโยเดีย

ตลาดอโยเดีย
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา)
หมู่บ้านปลาตะเพียนสาน

หมู่บ้านปลาตะเพียนสาน
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา)
หมู่บ้าน OTOP

หมู่บ้าน OTOP
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย)
หมู่บ้านสาไร

หมู่บ้านสาไร
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.นครหลวง)
บ้านเขียว

บ้านเขียว
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่)
บ้านชายขุย

บ้านชายขุย
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.อุทัย)