หน้าหลัก > ภาคกลาง > จ.กรุงเทพมหานคร > ที่เที่ยวกรุงเทพสุดฮิต


กรุงเทพมหานคร

ที่เที่ยวกรุงเทพสุดฮิต

ที่เที่ยวกรุงเทพสุดฮิต

Rating: 3.3/5 (14 votes)

ที่เที่ยวกรุงเทพ กรุงเทพนั้นเป็นเมืองหลวงขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย เป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหล มีสีสันดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก ทั่งความงดงามของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ร้านค้าริมฟุตบาทที่ดูมีชีวิตชีวา ในแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีเรือจำนวนมากสัญจรไปมาตลอดลำคลองที่ไหลผ่านเขตพื้นที่รัตนโกสินทร์ชั้นใน
 
ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระบรมมหาราชวังอันงดงาม และวัดพระแก้ว อันศักดิ์สิทธิ์ ในบริเวณใกล้ ๆ กัน จะเป็นวัดโพธิ์ ที่ภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ ในขณะเดียวกันฝั่งตรงข้าม คือ วัดอรุณที่มีพระปรางค์รูปทรงจอมแห และสถาปัตยกรรมขั้นบันไดสูงชันที่ได้รับอิทธิพลมาจากขอม
 
กรุงเทพมหานคร มีแม่น้ำสายหลักไหลผ่าน คือ แม่น้ำเจ้าพระยา โดยแบ่งเป็นฝั่งพระนคร และฝั่งธนบุรี เป็นเมืองหลงที่มีชื่อที่ยาวที่สุดในโลก คือ ชื่อ "กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์" 
 
มีความหมายคือ พระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนคร เป็นที่สถิตของพระแก้วมรกต เป็นนครที่ไม่มีใครรบชนะได้ มีความงามอันมั่นคงและเจริญยิ่ง เป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้วเก้าประการ น่ารื่นรมย์ยิ่ง มีพระราชนิเวศใหญ่โตมากมาย เป็นวิมานเทพที่ประทับของพระราชาผู้อวตารลงมา ซึ่งท้าวสักกเทวราชพระราชทานให้พระวิษณุกรรมลงมาเนรมิตไว้ 
 
คำขวัญของกรุงเทพมหานคร คือ กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัดวังงามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย
 
ที่เที่ยวกรุงเทพ มีอยู่มากมายอาทิเช่น การท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก, สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ, พิพิธภัณฑ์, สถานที่ศักดิ์สิทธิ์, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิต, ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า, ศูนย์การค้า และสถานที่บันเทิงต่าง ๆ  มากมาย รวมถึงร้านอาหารหลากหลายประเภท เช่น แหล่งรวมร้านอาหารที่ได้ดาวมิชลินสตาร์ และที่พัก โรงแรมระดับ 5 ดาวอีกมากมาย การเดินทางนั้นสะดวกสบาย มีรถประจำทาง, รถแท๊กซี่ และรถไฟฟ้า ที่เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ 
 
ที่เที่ยวกรุงเทพยอดนิยม และที่เที่ยวที่แอบซ่อนมีอยู่มากมายดังนี้

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

1. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ตำบลพระบรมมหาราชวัง อำเภอพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยวกรุงเทพที่ไม่ว่านักท่องเที่ยวชาติไหนก็อยากมาเห็นความสวยงามของวัดพระแก้วกันทั้งนั้น วัดพระแก้วนั้นเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และตั้งให้เป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) พระคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย การเดินทางมาสักการะพระแก้วมรกต ควรแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ให้เหมาะสมกับสถานที่
 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

2. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ตั้วอยู่ที่ ตำบลพระบรมมหาราชวัง อำเภอพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยวกรุงเทพที่ไม่ไกลจากวัดพระแก้ว โดยภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเป็นวัดที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับศิลปะจีน โดยตามแบบพระราชนิยมของรัชกาลที่ 3 ที่เป็นเอกลักษณ์ และมีความโดดเด่น โดยนอกจากนี้ยังมีโรงเรียนนวนแผนไทย ตั้งอยู่ด้วย
  
วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

3. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร หรือที่นิยมเรียกว่า วัดแจ้ง, วัดอรุณ ตำบลวัดอรุณ อำเภอบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นวัดโบราณที่สร้างมาในสมัยอยุธยา ถือเป็นที่เที่ยวกรุงเทพที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่ง เพราะความงดงามทางด้านสถาปัตยกรรมอันประเมินค่าไม่ได้ และตั้งเด่นเป็นสง่าริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นสัญลักษณ์ความสวยงามที่ให้ชาวโลกได้ประจักษ์ ควรค่าแก่การศึกษา สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าชมพระปรางค์วัดอรุณ ควรแต่งกายอย่างสุภาพ และใช้ความระมัดระวังในการเดิน เนื่องจากบันได้ค่อนข้างสูง และทางค่อนข้างแคบ รวมถึงไม่ความสัมผัสเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์พระปรางค์
  
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

4. นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ตำบลวัดบวรนิเวศ อำเภอพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยวกรุงเทพ การแสดงจะนำเสนอเรื่องราวด้านต่าง ๆ ในสมัยยุครัตนโกสินทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2325 จวบจนถึงปัจจุบัน ผ่านทางห้องจัดแสดงทั้งหมด 9 ห้อง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยการนำสื่อผสมเสมือนจริง 4 มิติ สื่อมัลติทัช และมัลติมีเดียแอนิเมชัน นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ชั้นบนสุดจะเป็นสกายวิว เป็นที่นักท่องเที่ยวจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพของถนนราชดำเนิน และอาคารสถาปัตยกรรมรอบกรุงโดยรอบ เช่น ภูเขาทอง, วัดราชนัดดารามวรวิหาร, ป้อมมหากาฬ โลหะปราสาท และลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ในมุมที่สวยที่สุดอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน
  
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

5. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตำบลวังใหม่ อำเภอปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยวกรุงเทพที่คนส่วนใหญ่นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า หอศิลป์กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะ และหอศิลปวัฒนธรรม โดยสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนนิทรรศกาลหลัก จะอยู่ในชั้น 7 - 9 และนิทรรศการย่อย โดยจะประกอบไปด้วย กิจกรรมศิลปะ, ร้านค้า และห้องสมุดศิลปะ สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาพอสมควร ซึ่งแนะนำให้เดินชมงานศิลปะไล่จากชั้นล่างขึ้นชั้นบน โดยทางเดินมีลักษณะคล้ายก้นหอย ซึ่งจะมีศิลปะเก๋ ๆ โดยตลอดทางเดิน สามารถถ่ายรูปได้ เดินชมผลงานศิลปะ อย่างสบายใจ และยังได้ความรู้ ซึ่งนอกจากนี้ภายในยังมีร้านค้าต่าง ๆ มากมาย เช่น ร้านอาหาร และเครื่องดื่ม, ร้านขายผลงานศิลปะ, ร้านขายเครื่องประดับแฮนด์เมด และร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น โดยจะไม่เสียค่าเข้าชม แต่ยกเว้นการจัดกิจรรม และการแสดงพิเศษ อาจมีค่าเข้าชม 
  
ช่างชุ่ย

6. ช่างชุ่ย ตำบลบางพลัด อำเภอบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยจะมาต่อกับที่เที่ยวกรุงเทพ สุดแนว เป็นสถานที่ของคนรุ่นใหม่ ศูนย์รวมความอาร์ต ผลงานศิลปะ ไอเดียต่าง ๆ และถือเป็นแลนมาร์คอีกแห่งในย่านฝั่งธน ที่คุณลิ้ม สมชัย เจ้าของแบรนด์ Flynow ปรับเปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่า โดยให้เป็นพื้นที่แห่งความคิดสร้างสรรค์ ไอเดีย ความแตกต่าง แบบไร้ขีดจำกัด ซึ่งโดดเด่นด้วยเครื่องบินเก่าปลดระวาง อันเป็นสัญลักษณ์ของช่างชุ่ย ซึ่งภายในตกกต่งด้วยของเก่า เช่น ไม้เก่า, โครงเหล็ก, สังกะสี และอื่น ๆ ช่างชุ่ย เป็นเหมือนสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นที่นักท่องเที่ยวสามารถ เดินเล่น หาของอร่อยรัยประทาน จิบชา กาแฟ, อ่านหนังสือ, เสพงานศิลป์ และมุมถ่ายรูปสวย ๆ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย โดยจะมีงานออกร้าน มีตลาดนัดทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ มีบาร์ สำหรับคนรักการดื่มเบียร์ และพื้นที่ทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เกมส์ยิงปืน, ชูทบาส และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากกมาย
  
ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง

7. ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ตำบลดอกไม้ อำเภอประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยวกรุงเทพแนวแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศแบบยั่งยืน เป็นการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในที่ดินของปตท. จำนวนถึง 12 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณถนนสุขาภิบาล 2 ภายใต้แนวคิดส่งเสริมพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองของกลุ่ม ปตท. ภายในศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง แบ่งเป็นพื้นที่ป่า 75%, พื้นที่ใช้งาน 15% และพื้นที่น้ำ 10% อาคารมีการออกแบบให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม มีโครงการชมป่า, Sky Walk, อาคารนิทรรศการ และน้ำตก เป็นสถานที่เที่ยวกรุงเทพแห่งใหม่ที่เป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่ ได้ใกล้ชิดธรรมชาติ ได้เรียนรู้ และยังมีมุมถ่ายรูปเก๋ ๆ อีกด้วย
  
เยาวราช

8. เยาวราช ถนนเยาวราช ตำบลสัมพันธวงศ์ อำเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยจะเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพ ซึ่งมีระยะทางความยาวประมาณ 1,510 เมตร ที่ได้รับการขนานนาว่าเป็นถนนมังกร โดยมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จนสิ้นสุดที่ปลายถนน เยาวราช เป็นแหล่งชุมชนชาวจีน และชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมาก ซึ่งจัดเป็นย่านธุรกิจ, การเงิน, ร้านทอง, ภัตตาคาร และร้านค้าต่าง ๆ โดยเป็นที่เที่ยวกรุงเทพที่สำคัญแห่งหนึ่ง และได้รับการขนานนามว่า ไชนาทาวน์แห่งกรุงเทพมหานคร เยาวราช นั้นถือเป็นแหล่งของกินสุดฮิตของวัยรุ่น และคนทำงานที่ชอบซอกแซกหาของกินอร่อย ๆ ยามค่ำคืน ถือเป็นสวรรค์ของการกินดื่มของคนไทย และชาวต่างชาติ ซึ่งโดยเฉพาะช่วงเย็น เยาวราชจะคึกคักมากเป็นพิเศษ โดยสองฟากฝั่งจะมีอาหารตั้งเรียงราย ร้านบางร้านเปิดมานานหลายสิบปีจากรุ่นสู่รุ่น แต่ยังคงความอร่อยได้คุณภาพไม่เปลี่ยนนับเป็นสถานที่เที่ยวในกรุงเทพที่ห้ามพลาด
  
พิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทยของจิม ทอมป์สัน

9. พิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทยของจิม ทอมป์สัน ตำบลวังใหม่ อำเภอปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นที่เที่ยวกรุงเทพอีกแห่งที่เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยจนเป็นที่รู้จัก และโด่งดังไปทั่วโลก จึงได้รับฉายาว่า "ราชาผ้าไหมไทย" โดยภายในพิพิทธภัณฑ์ จะจัดแสดงศิลปวัตถุของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตัวอาคารเป็นเรือนไทยที่ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่น แต่การมาเยือนยังสถานที่แห่งนี้นับเป็นที่เที่ยวกรุงเทพที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวไม่น้อย ซึ่งโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ และหลงใหลในผ้าไหมไทย
  
บ้านศิลปิน คลองบางหลวง

10. บ้านศิลปิน คลองบางหลวง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ชุมชนริมคลองบางหลวงเป็นชุมชนเก่าแก่ริมน้ำ ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันยังเต็มไปด้วยกลิ่นอายในอดีต สัมผัสได้ถึงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวบ้านในแถบนี้ ไม่ว่าจะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวที่มีรูปทรบเก่าแก่ วัดวาอาราที่ดูแล้วมีความสงบร่มเย็น บ้านศิลปิน เป็นสถานที่แสดงงานศิลป เป็นที่รวมตัวกันของกลุ่มศิลปินที่รักในงานศิลปะ เป็นอาคารไม้ทรงมะนิลารูปตัวแอลที่สร้างล้อมรอบเจดีย์เก่า ด้านบนตัวอาคารเปิดเป็นแกลเลอรี่แสดงงานศิลปะทั้งภาพวาด, ภาพถ่าย, ภาพพิมพ์, งานแกะสลัก และงานจิวเวลรี่ รวมถึงเครื่องใช้โบราณของกลุ่มศิลปินหลายแขนง ให้ได้ชม นอกจากนี้ทุกวันเวลาบ่าย 2 โมง ที่บ้านศิลปินจะมีการแสดงหุ่นละครเล็กให้ชมฟรีอีกด้วย อีกทั้งยังจัดสรรพื้นที่ทำเป็นร้านขายของที่ระลึก, ร้านกาแฟ และเครื่องดื่ม ที่สามารถนั่งจิบพร้อมชมวิวทิวทัศน์ริมคลองบางหลวง ถือเป็นบ้านไม้แห่งแรกที่ปลุกชีวิตชุมชนคลองบางหลวงให้กลับมาดึกคักอีกครั้งนึง นับเป็นที่เที่ยวกรุงเทพที่ไม่ควรพลาดอีกหนึ่งทริป
  
ถนนข้าวสาร

11. ถนนข้าวสาร ตำบลตลาดยอด อำเภอพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นที่ที่ยวกรุงเทพที่เป็นที่รู้จักกันดีในนามของถนนแบคแพ็คเกอร์ หรือนักท่องเที่ยวหนุ่มสาวชาวต่างชาติที่ชอบแบกกระเป๋าแล้วท่องเที่ยวไปตามใจชอบ ในยามค่ำคืนถนนข้าวสารจะเป็นแหล่งปาร์ตี้ที่รู้จักกันไปทั่วโลกเพราะถนนข้าวสารเป็นศูนย์รวมของที่พัก, ร้านอาหารนานาชาติ, ร้านอาหารไทยริมทาง, ร้านเหล้า, ผับบาร์ เรียงรายอยู่เต็มไปหมดให้คุณได้เลือกนั่งชิลกันแบบที่ว่าเลือกแทบไม่ถูกกันเลยทีเดียว สำหรับคนที่เป็นสายปารตี้ไม่ควรพลาด
  
ตลาดนัดรถไฟรัชดา

12. ตลาดนัดรถไฟรัชดา ตำบลดินแดง อำเภอดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยวกรุงเทพสุดฮิตของวัยรุ่นทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ตลาดนัดรถไฟรัชดาจะมีจุดเด่น และเสน่ห์ในตัว เหมาะกับคนมีสไตล์ ไมว่าจะเป็นอาหารที่หลากหลายแปลกพิศดาร ร้านเหล้าที่มีดนตรีสดเล่น, ร้านนั่งคุย และร้านสำหรับชาวต่างชาติ ตลาดนัดรถไฟรัชดาจะคึกคักมากในช่วงวันศุกร์ - วันอาทิตย์
  
เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ ฟรอนต์

13. เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ ฟรอนต์ ตำบลวัดพระยาไกร อำเภอบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นที่เที่ยวกรุงเทพแนวศูนย์การค้าริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ในบรรยากาศสุดชิบ และโรแมนติกอย่างที่สุด ซึ่งไฮไลท์คือชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งจะทำให้คุณสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ได้อย่างไกลสุดลูกหูลูกตา และภายในยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ และร้านอาหารหลายหลายสไตล์ให้เลือกมากมาย
  
ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

14. ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ตำบลพระโขนง อำเภอคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยวกรุงเทพเพื่อการศึกษา ปัจจุบันใช้ชื่อ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ภายในมีหลายอาคารให้คุณเลือกชมตามความสนใจทั้งการให้ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์, อวกาศ, โลกใต้น้ำ, ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถปีนหน้าผา ออกกำลังกายกลางแจ้ง, ฝึกอบรมเทนนิส, ว่ายน้ำ ได้อีกด้วย
  
ล้ง 1919

15. ล้ง 1919 ตำบลคลองสาน อำเภอคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยวกรุงเทพ แหล่งท่องเที่ยว ชม ชิม และช้อปปิ้ง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา สถานที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมจีน ใช้โครงสร้างไม้เดิม โดยมาบูรณะใหม่โดยคงลักษณะเดิมไว้ ซึ่งภายในมีโกดังเก่าของตระกูลหวั่งหลี, ศาลเจ้าหม่ำโจ้ว, ลานกิจกรรมกลางแจ้ง, ศาลเจ้าจีนเก่าแก่ในเขตคลองสาน, ท่าเรือหวั่งหลี และ Co-Working Space รวมทั้งยังมีร้านอาหาร, ร้านกาแฟ, ร้านจำหน่ายสินค้าศิลปะ, พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ความสัมพันธ์ไทย-จีน ให้เรียนรู้อีกด้วย
  
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

16. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ตำบลพระบรมมหาราชวัง อำเภอพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยวกรุงเทพในแบบพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2477 จัดแสดงเรื่อง 1. ประวัติศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประวัติศาสตร์ชาติไทย ความเป็นมา และอารยธรรมที่รุ่งเรืองของไทย 2. ประณีตศิลป์สืบสมัย โดยชมงานประณีตศิลปชิ้นเอกที่จัดแสดงภายในหมู่พระราชฐานชั้นใน อันเคยเป็นที่ประทับของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลร่วมในหลายพระองค์ และการประณีตศิลป์ เช่น เครื่องสูง, เครื่องคชาธาร, เครื่องถ้วยโลหะ และเครื่องอาวุธ เป็นต้น 3. ประวัติศาสตร์ศิลปไทยสืบสาน จัดแสดงประวัติศาสตร์ศิลปะโบราณคดีในประเทศไทย 4. โบราณสถานวังหน้า ชมสถาปัตยกรรมชั้นเยี่ยมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร นั้นควรค่าแก่การมาเยี่ยมชมสักครั้งในชีวิต ซึ่งการันตีด้วยยอดผู้เข้าชมสูงสุดในประเทศไทยอีกด้วย โดยล่าสุดได้ปรับปรุงหลายส่วนเพื่อเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากล โดยเตรียมจะเปิดให้ชมห้องนิทรรศการใหม่ ๆ พร้อมกับวัตถุโบราณจากต่างชาติ ถือเป็นที่เที่ยวกรุงเทพสำหรับคนที่หลงไหลในงานศิลปะอย่างแท้จริง
  
บ้านบางเขน

17. บ้านบางเขน ตำบลอนุสาวรีย์ อำเภอบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นที่เที่ยวกรุงเทพที่จะพาคุณย้อนวัยไปในยุค 90 เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้เรื่องราวในอดีต ของเก่า ของสะสมโบราณ ให้อารมณ์สโลว์ไลฟ์ ซึ่งย้อนความรู้สึกกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง ด้วยการตกแต่งสไตล์บ้านไม้ บ้านอิฐปูน โดยรวมถึงข้าวของเครื่องใช้ที่เราคุ้นตากันมาตั้งแต่เด็ก ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่น มีมุมถ่ายรูปเก๋ ๆ ภายในมีร้านค้า, ร้านอาหาร และเครื่องดื่ม ทั้งอาหารจานเด็จจากทุกท้องถิ่นให้เราได้นั่งทานกัน
  
ตลาดน้ำตลิ่งชัน

18. ตลาดน้ำตลิ่งชัน ตำบลคลองชักพระ อำเภอตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยวกรุงเทพสไตล์ตลาดน้ำใจกลางเมืองกรุง ที่แสดงความเป็นธรรมชาติ และวิถีชาวบ้าน ชาวสวนริมน้ำสองฝั่งคลอง ที่แวดล้อมไปด้วยสวนผัก สวนกล้วยไม้ และผลไม้พื้นบ้านไว้อย่างครบครัน มีอาหารพื้นบ้าน, อาหารท้องถิ่นสมัยโบราณ โดยจะมีเรือแพห้นั่งชิมอาหารอร่อยริมน้ำ รวมถึงยังมีงานหัตถกรรมดี ๆ จากภูมิปัญญาของชาวบ้านมาวางจำหน่าย ตลาดน้ำตลิ่งชันเปิดเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
  
ท่ามหาราช

19. ท่ามหาราช ตำบลบรมมหาราชวัง อำเภอพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นที่เที่ยวกรุงเทพที่เป็นเสมือนจุดนัดพบแห่งใหม่ของไลฟ์สไตล์บนถนนมหาราช ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม และอารยธรรมที่เก่าแก่ ท่ามหาราช โดยแต่เดิมเคยเป็นถนนข้างกำแพงหลวง ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาเป็นคอมมูนิตี้ช้อปปิ้งมอลล์ โดยเปิดให้เป็นริเวอร์ไซต์วอร์ค ให้สามารถเข้าถึง หรือเดินไปบริเวณน้ำได้ เป็นสถานที่ทานข้าว, นั่งชิลล์ริมน้ำ, เดินเล่น, รับลม, พักผ่อนหย่อนใจ และถ่ายรูปสวย ๆ นอกจากนี้ท่ามหาราช ยังสามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเทียวใกล้เคียงได้อีกหลายแห่ง
  
วังหลัง

20. วังหลัง ตำบลศิริราช อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นที่เที่ยวกรุงเทพบนถนนสายสำคัญในเขตพื้นที่บางกอกน้อย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามกับท่าพระจันทร์ ซึ่งเป็นย่านการค้า และสถานที่ราชการ เช่น โรงพยาบาลศิริราช และพระบรมมหาราชวัง โดยเป็นเหมือนสถานที่สุดฮิตของวัยรุ่น เพราะถนนเส้นนี้จะมีตลาดนัดวังหลัง ซึ่งจะมีร้านขายของมากมาย และยังโด่งดังในเรื่องอาหาร เพราะบางร้านเปิดมานาน และเป็นที่ยอมรับของคนระแวกนั้น สังเกตุจากคนที่ยืนต่อคิวซื้อกันเป็นแถวยาว นอกจากนี้ยังมีร้านกาแฟริมน้ำอีกด้วย
  
มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

21. มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ตำบลพระบรมมหาราชวัง อำเภอพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยวกรุงเทพอีกแห่งที่เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ใช้เทคนิคการเล่าเรื่องแบบโต้ตอบ ที่น่าสนใจโดยใช้ตัวละคร 7 ตัวเป็นตัวกลาง แสดงตัวตนความเป็นมาของชนชาติไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ ทำให้มีความน่าสนใจ ดึงดูดผู้ชมได้อย่างมาก รวมถึงสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ที่สวยงาม
  
ไอคอนสยาม

22. ไอคอนสยาม ตำบลคลองต้นไทร อำเภอคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยวกรุงเทพที่ถือว่าเป็นแลนด์มารก์แห่งใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่, สยามทาคาชิมาย่า ห้างญี่ปุ่นสาขาแรกในไทย, ไอคอน ซีเนคอนิค, Fitness First สาขาใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย, มีพิพิธภัณฑ์ลอยน้ำแห่งแรกองประเทศไทย, เรือสำเภาศรีมหาสมุทรจำลองเป็นเรือสำเภอจีนโบราณ ตัวอาคารออกแบบโดยได้รับแรงบัลดาลใจจากกระทง บายศรี และสไบ อีกทั้งยังมีลานกิจกรรมริเวอร์พาร์คริมแม่น้ำ, ไอคอนสยามพาร์ค, สวนลอยฟ้า และจุดชมวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้ง หาของกินอร่อย ๆ และรับลมกับบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา
  
ตลาดน้ำคลองลัดมะยม

23. ตลาดน้ำคลองลัดมะยม ตำบลบางระมาด อำเภอตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยวกรุงเทพที่มีชื่อเสียงมานานเป็นตลาดน้ำที่เกิดจากการรวมตัวกันของชาวบ้านริมคลองลัดมะยม เพื่ออนุรักษ์ลำคลอง และวิถีชีวิตของชาวบ้าน เต็มไปด้วยสินค้าที่ชุมชนผลิตเอง เช่น ผักผลไม้, อาหารท้องถิ่นต่าง ๆ รวมถึงของที่ระลึกต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีบริการเรือแจว นั่งเรือชมวิถีชีวิต ชมสวนกล้วยไม้ ใครที่เป็นสายกินและสายชิลรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน
  
มหานคร สกายวอล์ค

24. มหานคร สกายวอล์ค ตำบลสีลม อำเภอบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยวกรุงเทพสำหรับผู้ที่ชอบความสูง จุดชมวิวลอยฟ้าที่สูงที่สุดในประเทศไทย มองเห็นวิวพาโรนามาได้รอบ 360 องศา ของกรุงเทพมหานคร ด้วยความสูงกว่า 314 เมตร บนตึกคิงเพาเวอร์มหานคร ไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้คือ ทางเดินกระจกลอยฟ้า ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ใครที่กลัวความสูงต้องมีขาสั่นอย่างแน่นอน ถือเป็นแหล่งรวมความเป็นที่สุดที่สักครั้งต้องลอง แล้วจะกลายเป็นความทรงจำที่ดีไปตลอดกาล
  
ฟาร์มเมล่อน บางหว้า

25. ฟาร์มเมล่อน บางหว้า ตำบลบางจาก อำเภอภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยวกรุงเทพที่คุณจะได้สัมผัสกับฟาร์มเมลอนกลางกรุงเทพมหานครใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS บางหว้า สวนเกษตรพอเพียงที่ปลูกเมล่อนพันธุ์ญี่ปุ่นแท้ และออร์แกนิค 100% ลูกโต หอมหวาน ให้เราได้ลองชิม รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับการเกษตรยุคใหม่กับเจ้าของฟาร์ม
  
เดอะ แจม แฟคทอรี่ (The Jam Factory)

26. เดอะ แจม แฟคทอรี่ (The Jam Factory) ตำบลคลองสาน อำเภอคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยวกรุงเทพที่แอบซ่อน แหล่งรวมความอร์ท ที่ได้ปรับปรุงโกดังเก่าจนกลายมาเป็นสถานที่สุดชิลแห่งใหม่ ภายในมีทั้งร้านอาหาร, ร้านหนังสือ, ร้านกาแฟ รวมถึงแกลอรี่จัดแสดงภาพ และผลงานทางศิลปะ
  
พิคคาเดลลี่ แบงค์ค็อก (Pickadaily Bangkok)

27. พิคคาเดลลี่ แบงค์ค็อก (Pickadaily Bangkok) ตำบลสวนหลวง อำเภอสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยวกรุงเทพที่เป็นคอมมูนิตี้มอลล์สไตล์ English Old Town ที่รังสรรค์เนรมิตให้เป็นเมือง Chester มีตึกเฮอริเทจ และหอนาฬิกาโบราณอันโดดเด่น ภายในมีร้านอาหาร และร้านขายสินค้า ทำให้รู้สึกว่าอยู่ในประเทศอังกฤษเลยทีเดียว
  
บ้านโซวเฮงไถ่

28. บ้านโซวเฮงไถ่ ตำบลตลาดน้อย อำเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยวกรุงเทพย่านเจริญกรุง เป็นคฤหาสน์จีนเก่าแก่กว่า 200 ปี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2340 ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นสถาปัตยกรรมจีนแบบ ฮกเกี้ยนแต้จิ๋ว สี่เรือน ล้อม ลาน พื้นยกระดับเหมือนเรือนไทยโบราณ พื้นบ้านเป็นไม้สักทองทั้งหลัง พร้อประตูสีแดงอันโดดเด่น ตรงกลางเป็นสระว่ายน้ำสำหรับสอนดำน้ำ เป็นการออกแบบได้อย่างผสมผสามลงตัว ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในหนังจีนย้อนยุค
  
ตำหนักไทย บ้านปลายเนิน

29. ตำหนักไทย บ้านปลายเนิน ตำบลคลองเตย อำเภอคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยวกรุงเทพแห่งนี้มีความพิเศษตรงที่เปิดใช้ชมเดียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น โดยเปิดให้เยี่ยมชมในวันที่ 29 เมษายน ของทุกปี หากต้องการหลีกหนีความวุ่นวาย แล้วสัมผัสกับมุมสงบหนึ่งในนั้นก็คือ ตำหนักไทย บ้านปลายเนิน อดีตตำหนักส่วนพระองค์ของสมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ที่เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ บ้านปลายเนิน สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2457 ในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นตำหนักไทย (บ้านทรงไทย) และตำหนักตึก โดยพิพิทธภัณฑ์จะเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าให้กับผู้เยี่ยมชมได้รับรู้
  
ชุมชนเก่ากุฎีจีน

30. ชุมชนเก่ากุฎีจีน ตำบลวัดกัลยาณ์ อำเภอธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยวกรุงเทพที่เป็นชุมชนเก่าเล็ก ๆ ของกรุงเทพมหานคร ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี เสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้คือการผสมผสานกันของ 3 วัฒนธรรม 3 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ, ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิลลาม ท่ามกลางความคลาสสิคของวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน ภายในชุมชนเต็มไปตรอกซอกซอยของชุมชนเก่าให้คุณได้เข้าไปลองสำรวจ ทั้งอาคาร บ้านเรือนทรงโบราณ, ศาลเจ้า และมัสยิดคลองบางหลวง ที่ยังคงเปี่ยมล้นไปด้วยมนต์เสน่ห์ตลอดกาล อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น วัดซางตาครู้ส, วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร ที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามมาก
  
ตลาดนัดจตุจักร

31. ตลาดนัดจตุจักร ตำบลจตุจักร อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยวกรุงเทพที่บรรดานักช้อปห้ามพลาดโดยเด็ดขาด มีจำนวนแผงร้านค้ามากกว่า 8,000 แผงค้า แบ่งเป็น 27 โครงการ สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าไอเดีย สินค้าเมดอินไทยแลนด์ที่มีเอกลักษณธ์เฉพาะตัว รวมถึงสินค้าของเก่าหายาก ไม่ว่าจะเป็น หนังสือ, เสื้อผ้า, เฟอร์นิเจอร์, งานศิลปะ, สัตว์เลี้ยว, ต้นไม้ และสินค้าเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีโซนร้านอาหารที่เลือกชิมลิ้มลองกันได้อย่างจุใจ ตลาดนัดจตุจักร เป็นแหล่งช้อปปิ้งอันดับต้น ๆ ของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากที่นี่เป็นเหมือนศูนย์รวมสินค้าทุกประเภทในที่เดียว
  
สยามนิรมิต

32. สยามนิรมิต ตำบลห้วยขวาง อำเภอห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยวกรุงเทพที่ได้ชื่อว่าเป็นโรงละครขนาดใหญ่ ที่ได้รับการบึนทึกจาก กินเนสบุค ออฟเวิลด์ เรดคอร์ด ว่ามีเวทีที่ขนาดใหญ่ และสูงที่สุดในโลก ตั้งอยู่เยื้องกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เป็นสถานที่จัดแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมไทยรูปแบบใหม่ ระดับมาตรฐานสากลโลก โดยนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย และคติความเชื่อของชาวสยาม ผ่านการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย ทั้งระบบเสียง, สี, ภาพ และฉากที่สุดอลังการ โดยที่สยามนิรมิตจะเปิดการแสดงวันละเพียง 1 รอบ เวลา 20.00 น. ค่าบัตรเข้าชม 1,500 บาท
  
ตึกร้าง Sathorn Unique Ghost Tower

33. สาธร ยูนีค ทาวเวอร์ ตำบลยานนาวา อำเภอสาธร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยวกรุงเทพที่จะทดสอบความกล้า และสัมผัสประสบการณ์หลอนบนตึกร้างสาธร ยูนีค ทาวเวอร์ ตึกแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมือง และถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลาหลายปี มีความเลื่องลือถึงบรรยากาศอันวังเวงน่าพิศวง และถูกสร้างบนพื้นที่ที่เคยเป็นสุสานมาก่อน และเคยมีเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวขึ้นมาฆ่าตัวตายในปี พ.ศ. 2557 และเชื่อกันว่ายังมีวิญญาณของนักท่องเที่ยวคนนั้นวนเวียนอยู่บนตึกชั้นที่ 43 แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบัน ได้ประกาศเป็นพื้นที่หวงห้ามสำหรับคนทั่วไป ซึ่งก็ยังมีหลายคนยังแอบเข้าไปเพื่อท้าพิสูจน์ การเดินทางนั้นไม่ยากอยู่ใกล้สถานทีรถไฟฟ้า BTS สะพานตากสิน
  
สวนลุมพินี

34. สวนลุมพินี ตำบลลุมพินี อำเภอปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยวกรุงเทพที่เป็นสวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อหลีกหนีจากความสับสนวุ่นวาย และความยุ่งเหยิงในชีวิตคนเมือง กับบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยต้นไม้ และดอกไม้ ทิวทิศน์ดูร่มรื่น สวยงาม ใจกลางเมือง ผู้คนทั่วไปนิยมไปทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น วิ่ง, ปิกนิก, ออกกำลังกาย และทำกิจรรมสันทนาการต่าง ๆ
  
อุทยานผีเสื้อ และแมลงกรุงเทพมหานคร

35. อุทยานผีเสื้อ และแมลงกรุงเทพมหานคร ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยวกรุงเทพที่ตั้งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบสัตว์ป่า และธรรมชาติ ชมความงดงามของผีเสื้อหลากหลายสายพันธุ์ในโดมกระจกขนาดใหญ่ ท่ามกลางพันธุ์ไม้ต่าง ๆ เช่น เฟิร์น และดอกไม้นานาชนิด อีกทั้งยังได้รับความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผีเสื้อ และแมลงชนิดต่าง ๆ ภายในสามารถเช่าจักรยานเพื่อปั่นในบริเวณโดยรอบของอุทยานได้
  
ย่านเจริญกรุง บางรัก

36. ย่านเจริญกรุง บางรัก ตำบลตลาดพลู อำเภอธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยวกรุงเทพ แหล่งท่องเที่ยวใจกลางเมืองที่รวบรวมความอาร์ตหลากหลาย ทั้ง Street Art งานโชว์ผลงานศิลปะ รวมถึงร้านนั่งทานบรรยากาศชิล ๆ นอกจากจะเป็นย่านที่มีที่อยู่อาศัยเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพแล้ว ช่วงหลังยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอย่างมากกับกระแสศิลปะแนว Steet Art ที่ได้สร้างสีสัน และลวดลายศิลปะไว้บนกำแพง ทำให้เพิ่มสีสันกับย่านนี้เป็นอย่างมาก
  
ตลาดพลู

37. ตลาดพลู ตำบลตลาดพลู อำเภอธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยวกรุงเทพ ย่านเก่าแก่อีกแห่งของฝั่งธน ตั้งอยู่บนนถนนเทิดไท ขึ้นชื่อเรื่องอาหาร ของกินอร่อย เจ้าดั้งเดิมหลายเจ้าที่ต้องไม่พลาด แถมมีมุมถ่ายรูปสวย ๆ ในย่านเมืองเก่า เช่น โบสถ์คาทอลิก และสถานีรถไฟฟ้า
  
วัดสุทัศน์ และเสาชิงช้า

38. วัดสุทัศน์ และเสาชิงช้า ตำบลวัดราชบพิตร อำเภอพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยวกรุงเทพ ที่เรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คใจกลางกรุงเทพ และเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพเลยก็ว่าได้ เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาดถ่ายรูป นอกจากนี้รอบบริเวณยังใกล้กับวัดสุทัศน์ และร้านอร่อยเจ้าดัง เจ้าเก่าแก่มากมาย
  
สยามสแควร์

39. สยามสแควร์ ตำบลปทุมวัน อำเภอปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยวกรุงเทพที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม ใจกลางกรุงเทพมหานคร ของเหล่าวัยรุ่น, เด็กมหาลัย และคนทำงาน เนื่องจากย่านนี้มีห้างสรรพสินค้า, ร้านอาหาร และร้านค้าอยู่มากมาย นับเป็นศูนย์กลางของวัยรุ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ บริเวณนี้จะรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เช่น สยามดิสคัฟเวอรี่, สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ เป็นต้น โดยสามารถเดินเชื่อมกันได้อย่างสบาย ๆ ด้วยสกายวอร์ ทำให้เดินทั้งวันก็ไม่เบื่อ
  
สุขุมวิทซอย 11

40. สุขุมวิทซอย 11 ตำบลปทุมวัน อำเภอปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยวกรุงเทพสำหรับสายปาร์ตี้ห้ามพลาด เพราะที่นี่มีร้านนั่งชิล คลับ และร้านอาหารชมวิวบนดาดฟ้า รวมถึงอาหารนานาชาติมากมาย การเดินทางก็สะดวกลงสถานีรถไฟฟ้านานา และเดินมาอีกเพียงแค่ 2 นาที
  
พระบรมมหาราชวัง

41. พระบรมมหาราชวัง ตำบลพระบรมมหาราชวัง อำเภอพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยวกรุงเทพที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีงานสำคัญต่าง ๆ ตามราชประเพณีไทย รับรองแขกจากต่างประเทศ และพระราชอาคันตุกะ รวมทั้งเป็นที่ตั้งพระบรมศพของพระบรมวงศานุวงศชั้นสูง โดยบริเวณเขตพระราชฐานชั้นนอกใช้เป็นที่ตั้งของสถานที่ทางราชการ เปิดให้เยี่ยมชมทุกวันระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
  
ซอยคาวบอย

42. ซอยคาวบอย ตำบคลองเตยเหนือ อำเภอวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยวกรุงเทพแหล่งอะโกโก้ใจกลางกรุง เป็นย่านสถานบันเทิง 18+ มีบาร์ และอะโกโก้ติดกันตลอดทั้งซอยมากกว่า 20 ร้าน ย่านนี้จะมีแสงไฟนีออนที่ส่องสว่าง เปิดเพลงเสียงดัง และมีหญิงสาวแต่งตัวเซ็กซี่ เชิญชวนแขกเข้ามาในร้าน ได้บรรยากาศเหมือนเดินที่วอร์คกิ้งสตรีทที่พัทยา เป็นที่นิยมมากในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
  
ภูเขาทอง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

43. ภูเขาทอง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ตำบลบ้านบาตร อำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยวกรุงเทพที่เป็นวัดสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย อยู่คู่บ้านคู่เมืองมายาวนาน มีบรรยากาศดี วิวสวย อยู่ริมคลองมหานาค และคลองรอบกรุง ใกล้สะพานผ่านฟ้านลีลาศ เดิมชื่อวัดสะแก เป็นวัดที่อยู่ในเหรียญ 2 บาทของประเทศไทย นับเป็นสถานที่มหัศจรรย์แห่งความงดงามที่หาชมได้ง่าย ๆ ในกรุงเทพ จึงไม่น่าแปลกใจที่วัดแห่งนี้จะเป็นที่นิยมทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ
  
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

44. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ตำบลดุสิต อำเภอดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยวกรุงเทพที่เป็นวัดสำคัญอีกแห่งจุดเด่นที่เป็นสัญลักษณ์คืออุโบสถหินอ่อนจากประเทศอิตาลี่ ดูแล้วมีความสงบ และสะอาดตา สถาปตัยกรรมถูกสร้างอย่างสวยงาม ระเอียด ปราณีต เป็นวัดที่อยู่ในเหรียญ 5 บาท ภายในวัดมีสวน สะพานข้ามคูน้ำ และอาคารโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ชาวต่างชาตินิยมเรียกว่า Marble Temple เป็นอีกวัดในกรุงเทพที่ไม่ควรพลาด
  
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

45. อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ตำบลราชเทวี อำเภอถนนพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยวกรุงเทพ ตั้งอยู่กึ่งกลางของวงเวียนขนาดใหญ่ ที่เชื่อมต่อถนนหลายสาย สามารถเดินชมวิวได้เป็นวงกลมรอบอนุเสวรีย์ และยังมีโซนตลาดนัดมากมาย ห้างสรรพสินค้า รวมถึงร้านอาหารเจ้าดังหลายร้าน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวมการเดินทางทั้งรถตู้, รถเมล์ และรถไฟฟ้า
  
ศาลท้าวมหาพรหม

46. ศาลท้าวมหาพรหม ตำบลลุมพินี อำเภอปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยวกรุงเทพที่เป็นที่นิยมมากของชาวไทย และชาวต่างชาติ เนื่องจากท้าวมหาพรมเป็นเทพเจ้าแห่งปัญญา และเชื่อกันว่าเมื่อใครมาขอพรก็มักจะได้สิ่งที่ขอสมดังความปรารถนา และหากความปราถนาเป็นจริงจะต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งเพื่อคืนของกำนัลให้แก่ท่าน เช่น การรำถวาย ซึ่งมีคนจำนวนมากที่มาสักการะ จนถึงขนาดมีการจัดทัวร์จากต่างประเทศเพื่อมาสักการะกันเลยทีเดียว
  
ชุมชนบ้านบาตร

47. ชุมชนบ้านบาตร ตำบลบ้านบาตร อำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยวกรุงเทพ หมู่บ้านหัตถศิลป์แห่งเมืองกรุง เป็นชุมชนโบราณที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงด้านการทำบาตรพระ ซึ่งคนในชุมชนได้ยึดถืออาชีพนี้มาอย่างยาวนานมกกว่า 100 ปี อาจเรียกได้ว่าเป็นชุมชนแห่งเดียวของประเทศไทยที่มีการทำบาตรพระด้วยฝีมือตามแบบฉบับโบราณจากรุ่นสู่รุ่น
  
พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด

48. พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด ตำบลราชเทวี อำเภอทุ่งพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยวกรุงเทพที่คนส่วนใหญเรียกสั้น ๆ ว่า วังสวนผักกาด เป็นสถานที่รวบรวมงานศิลปะ และโบราณวัตถุชิ้นสำคัญต่าง ๆ ทั้งของชาวไทย และของโลก ไว้เป็นจำนวนมาก พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด มีลักษณะเป็นเรือนไทยโบราณ ทั้งหมด 8 หลัง ที่นี่เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันที่ 8 มีนาคม และ 5 ธันวาคม ของทุกปี) ค่าเข้าชมสำหรับคนไทย 50 บาท และชาวต่างชาติ 100 บาท
  
วังบางขุนพรหม

49. วังบางขุนพรหม ตำบลวัดสามพระยา อำเภอพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยวกรุงเทพ คุณค่าแห่งสถาปัตยกรรม งามวิจิตรเหนือกาลเวลา ถือเป็นพระราชวังที่มีความวิจิตรงดงามตระการตาตามสถาปัตยกรรมแบบยุโรป โดดเด่นสง่างามอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ถือเป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งกำเนิดของศิลปะหลากหลายแขนง และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ที่ทรงคุณค่า และมีความงดงาม ที่ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้กันมาอย่างยาวนาน ภายในยังมีพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยที่จัดแสดงเกี่ยวกับเงินตราของประเทศไทย อีกด้วย ที่นี่เปิดให้เข้าเยี่ยมชมได้ในวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดธนาคาร) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยไม่เสียค่าเข้าชม แต่ต้องมีการสอบถามตารางการเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์
  
พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

50. พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ตำบลคลองถนน อำเภอสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เที่ยวกรุงเทพ เปิดโลกแห่งท้องนภา ท่องเวหากับ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 เป็นสถานที่จัดแสดง อากาศยาน และสิ่งของต่าง ๆ ที่เคยใช้ในประวัติศาสตร์ของกองทัพอากาศไทย เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ความยิ่งใหญ่ของกองทัพไทยในอดีต นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัส และตี่นตาตื่นใจกับเครื่องบินรบในตำนานรุ่นต่าง ๆ ที่จัดแสดงให้ชมอย่างจุใจ ที่นี่เปิดให้เข้าเยี่ยมชมทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร หมวดหมู่: บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร

รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร กลุ่ม: รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร

ปรับปรุงล่าสุด : 2 สัปดาห์ที่แล้ว

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(3)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(23)

พระราชวัง พระราชวัง(13)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(20/21)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(60)

บ้านโบราณ และเมืองโบราณ บ้านโบราณ และเมืองโบราณ(3)

อาร์ตแกลเลอรี่ อาร์ตแกลเลอรี่(19)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(6)

ห้องสมุด ห้องสมุด(4)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(72/430)

โบสถ์ โบสถ์(2)

มัสยิด มัสยิด(67)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(8)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(1)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(5)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(9)

ตลาดน้ำ ตลาดน้ำ(2)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(4)

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(1)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(1)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(4)

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(6)

สนามกีฬา สนามกีฬา(9)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(20)

สวนสนุก สวนสนุก(4)

สวนน้ำ สวนน้ำ(1)

โรงละคร โรงละคร(8)

โรงภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์(1)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(21)

ห้างสรรพสินค้า ห้างสรรพสินค้า(7)

สปาเพื่อสุขภาพ สปาเพื่อสุขภาพ

สปาเพื่อสุขภาพ สปาเพื่อสุขภาพ(2)

ร้านอาหาร ร้านอาหาร

มิชลินสตาร์ มิชลินสตาร์(5)

ที่พัก ที่พัก

โรงแรม โรงแรม(3)

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว(1)

บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร

รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร(6)

ขนมไทยชาววัง, ขนมโบราณ, สูตรขนมไทย ขนมไทยชาววัง, ขนมโบราณ, สูตรขนมไทย(53)