คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(24)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองปราจีนบุรี(10)

https://www.lovethailand.org/อ.กบินทร์บุรี(3)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านสร้าง(7)

https://www.lovethailand.org/อ.ประจันตคาม(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ศรีมหาโพธิ(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ศรีมโหสถ(2)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดบางกระเบา (พระอารามหลวง)

วัดบางกระเบา (พระอารามหลวง)
(จ.ปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง)
วัดบางแตน

วัดบางแตน
(จ.ปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง)
วัดสง่างาม

วัดสง่างาม
(จ.ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี)
วัดแก้วพิจิตร

วัดแก้วพิจิตร
(จ.ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี)
วัดโบสถ์

วัดโบสถ์
(จ.ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี)
สวนนกวัดสันทรีย์

สวนนกวัดสันทรีย์
(จ.ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี)
วัดเทวบุตร

วัดเทวบุตร
(จ.ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี)
วัดท้าวอู่ทอง

วัดท้าวอู่ทอง
(จ.ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี)
วัดป่ามะไฟ

วัดป่ามะไฟ
(จ.ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี)
วัดบึง

วัดบึง
(จ.ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี)
วัดพระยาทำ

วัดพระยาทำ
(จ.ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี)
วัดหลวงบดินทร์เดชา (วัดสิงหเสนี)

วัดหลวงบดินทร์เดชา (วัดสิงหเสนี)
(จ.ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี)
วัดจันทร์กระพ้อ

วัดจันทร์กระพ้อ
(จ.ปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง)
วัดอินทาราม

วัดอินทาราม
(จ.ปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง)
วัดกระทุ่มแพ้ว

วัดกระทุ่มแพ้ว
(จ.ปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง)
วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม
(จ.ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม)
วัดหาดยาง

วัดหาดยาง
(จ.ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ)
วัดคู้ลำพัน

วัดคู้ลำพัน
(จ.ปราจีนบุรี อ.ศรีมโหสถ)
วัดสระมรกต

วัดสระมรกต
(จ.ปราจีนบุรี อ.ศรีมโหสถ)
วัดอ่างศิลา

วัดอ่างศิลา
(จ.ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี)
วัดหนองงูเหลือม

วัดหนองงูเหลือม
(จ.ปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง)