คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(14)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองสกลนคร(2)

https://www.lovethailand.org/อ.กุสุมาลย์(1)

https://www.lovethailand.org/อ.พังโคน(2)

https://www.lovethailand.org/อ.วานรนิวาส(1)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านม่วง(2)

https://www.lovethailand.org/อ.เต่างอย(3)

https://www.lovethailand.org/อ.โคกศรีสุพรรณ(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ภูพาน(2)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ

เขื่อน เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่สำหรับกั้นทางน้ำ เพื่อใช้ในการเก็บกักน้ำและป้องกันอุทกภัยรวมถึงผลิตกระแสไฟฟ้า ส่วนบนของเขื่อนจะประกอบไปด้วยส่วนที่เรียกว่าทางน้ำล้น สำหรับให้น้ำที่สูงกว่าระดับที่ต้องการไหลผ่านมาที่ฝั่งปลายน้ำ มากกว่าครึ่งหนึ่งของแม่น้ำสายหลักทั่วโลกจะมีเขื่อนกั้นไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง
 
ชนิดของเขื่อน จะจำแนกตามชนิดของวัสดุก่อสร้าง เช่น เขื่อนหิน เขื่อนดิน เขื่อนคอนกรีต เขื่อนคอนกรีตบดอัด หรือเขื่อนไม้
 
ประโยชน์ของเขื่อนที่สำคัญ คือ เพื่อกักเก็บน้ำ โดยเก็บน้ำจากช่วงฤดูน้ำหลากและปล่อยน้ำใช้ในการเกษตรกรรม อุปโภคบริโภคในช่วงขาดแคลนน้ำ เขื่อนยังคงใช้สำหรับป้องกันน้ำท่วมฉับพลันในฤดูที่น้ำไหลหลากอีกทางหนึ่ง โดยเขื่อนจะทำหน้าที่ชะลอความเร็วของน้ำ ให้น้ำไหลผ่านได้เฉพาะตามปริมาณที่เหมาะสม
 
ในปัจจุบันเขื่อนมีหน้าที่หลักอีกด้านคือการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยพลังงานไฟฟ้าส่วนหนึ่งในประเทศไทยมาจากการปั่นไฟจากเขื่อน นอกจากนี้เขื่อนบางแห่งใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เช่น การล่องเรือ หรือ การตกปลา
 
อย่างไรก็ตามเขื่อนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การปิดกั้นทางน้ำทำให้สิ่งมีชีวิตในน้ำบางชนิด เช่น ปลาแซลมอน ไม่สามารถว่ายไปตามกระแสน้ำเพื่อวางไข่ได้ในช่วงฤดูขยายพันธุ์ เขื่อนยังคงปิดกั้นทางน้ำทำให้การเดินทางทางเรือไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านได้ ปัญหาของการสร้างเขื่อนที่มียังรวมถึงพื้นที่บ้านเรือนและป่าไม้ที่อยู่บริเวณเหนือเขื่อน จะถูกท่วมจมอยู่ใต้น้ำไม่สามารถใช้งานได้
หนองหาร

หนองหาร
(จ.สกลนคร อ.เมืองสกลนคร)
เขื่อนน้ำพุง

เขื่อนน้ำพุง
(จ.สกลนคร อ.ภูพาน)
เขื่อนน้ำอูน

เขื่อนน้ำอูน
(จ.สกลนคร อ.ภูพาน)
ฝายน้ำล้นพัฒนาชนบทบ้านซ่งเต่า

ฝายน้ำล้นพัฒนาชนบทบ้านซ่งเต่า
(จ.สกลนคร อ.กุสุมาลย์)
อ่างเก็บน้ำหนองหมากด่อน

อ่างเก็บน้ำหนองหมากด่อน
(จ.สกลนคร อ.พังโคน)
อ่างเก็บน้ำบ้านโพนสวาง-กลางเจริญ

อ่างเก็บน้ำบ้านโพนสวาง-กลางเจริญ
(จ.สกลนคร อ.พังโคน)
อ่างเก็บน้ำห้วยไร่

อ่างเก็บน้ำห้วยไร่
(จ.สกลนคร อ.บ้านม่วง)
อ่างเก็บน้ำห้วยมะเขือ

อ่างเก็บน้ำห้วยมะเขือ
(จ.สกลนคร อ.บ้านม่วง)
อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ

อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ
(จ.สกลนคร อ.เต่างอย)
อ่างเก็บน้ำเครือเขาปลอก

อ่างเก็บน้ำเครือเขาปลอก
(จ.สกลนคร อ.เต่างอย)
คลองชลประทาน

คลองชลประทาน
(จ.สกลนคร อ.เมืองสกลนคร)
อ่างเก็บน้ำห้วยหวด

อ่างเก็บน้ำห้วยหวด
(จ.สกลนคร อ.เต่างอย)
อ่างเก็บน้ำห้วยโท

อ่างเก็บน้ำห้วยโท
(จ.สกลนคร อ.โคกศรีสุพรรณ)
อ่างเก็บน้ำห้วยโทง

อ่างเก็บน้ำห้วยโทง
(จ.สกลนคร อ.วานรนิวาส)