คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(716)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองบุรีรัมย์(78)

https://www.lovethailand.org/อ.คูเมือง(50)

https://www.lovethailand.org/อ.กระสัง(53)

https://www.lovethailand.org/อ.นางรอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองกี่(18)

https://www.lovethailand.org/อ.ละหานทราย(12)

https://www.lovethailand.org/อ.ประโคนชัย(40)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านกรวด(40)

https://www.lovethailand.org/อ.พุทไธสง(40)

https://www.lovethailand.org/อ.ลำปลายมาศ(78)

https://www.lovethailand.org/อ.สตึก(59)

https://www.lovethailand.org/อ.ปะคำ(18)

https://www.lovethailand.org/อ.นาโพธิ์(38)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองหงส์(28)

https://www.lovethailand.org/อ.พลับพลาชัย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.ห้วยราช(15)

https://www.lovethailand.org/อ.โนนสุวรรณ(8)

https://www.lovethailand.org/อ.ชำนิ(12)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านใหม่ไชยพจน์(21)

https://www.lovethailand.org/อ.โนนดินแดง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านด่าน(18)

https://www.lovethailand.org/อ.แคนดง(12)

https://www.lovethailand.org/อ.เฉลิมพระเกียรติ(19)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดเขาอังคาร

วัดเขาอังคาร
(จ.บุรีรัมย์ อ.เฉลิมพระเกียรติ)
วัดกลางบุรีรัมย์

วัดกลางบุรีรัมย์
(จ.บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์)
วัดโพธิ์ย้อย

วัดโพธิ์ย้อย
(จ.บุรีรัมย์ อ.ปะคำ)
วัดภูม่านฟ้า และหลวงปู่หิน

วัดภูม่านฟ้า และหลวงปู่หิน
(จ.บุรีรัมย์ อ.นางรอง)
วัดเก่าหนองกี่

วัดเก่าหนองกี่
(จ.บุรีรัมย์ อ.หนองกี่)
วัดโพธิ์ทรายทอง

วัดโพธิ์ทรายทอง
(จ.บุรีรัมย์ อ.ละหานทราย)
วัดไพศาลพัฒนา

วัดไพศาลพัฒนา
(จ.บุรีรัมย์ อ.ประโคนชัย)
วัดป่าพระสบาย

วัดป่าพระสบาย
(จ.บุรีรัมย์ อ.บ้านกรวด)
วัดอุบลสามัคคี

วัดอุบลสามัคคี
(จ.บุรีรัมย์ อ.โนนสุวรรณ)
วัดป่าเรไร

วัดป่าเรไร
(จ.บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์)
วัดร่องมันเทศ

วัดร่องมันเทศ
(จ.บุรีรัมย์ อ.นางรอง)
วัดใหม่เรไรทอง

วัดใหม่เรไรทอง
(จ.บุรีรัมย์ อ.นางรอง)
วัดขุนก้อง

วัดขุนก้อง
(จ.บุรีรัมย์ อ.นางรอง)
วัดถนนหัก (ศรีวิสุทธาราม)

วัดถนนหัก (ศรีวิสุทธาราม)
(จ.บุรีรัมย์ อ.นางรอง)
วัดระหาน (เกาะแก้วธุดงคสถาน)

วัดระหาน (เกาะแก้วธุดงคสถาน)
(จ.บุรีรัมย์ อ.บ้านด่าน)
วัดประชาสมนึก

วัดประชาสมนึก
(จ.บุรีรัมย์ อ.ประโคนชัย)
วัดมณีจันทร์

วัดมณีจันทร์
(จ.บุรีรัมย์ อ.พุทไธสง)
วัดบ้านตาแผ้ว (หลวงปู่มั่ง)

วัดบ้านตาแผ้ว (หลวงปู่มั่ง)
(จ.บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์)
วัดชุมพลมณีรัตน์

วัดชุมพลมณีรัตน์
(จ.บุรีรัมย์ อ.กระสัง)
วัดตาเบ้า

วัดตาเบ้า
(จ.บุรีรัมย์ อ.กระสัง)
วัดท่าสว่าง

วัดท่าสว่าง
(จ.บุรีรัมย์ อ.กระสัง)