คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

พระราชวัง พระราชวัง(13)

https://www.lovethailand.org/อ.พระนคร(3)

https://www.lovethailand.org/อ.ดุสิต(5)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองเตย(1)

https://www.lovethailand.org/อ.บางกอกใหญ่(1)

https://www.lovethailand.org/อ.บางขุนเทียน(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ราชเทวี(2)

พระราชวัง

พระราชวัง

พระราชวังและวัง คือ ที่ประทับของพระมหากษัตริย์ พระมหาอุปราช พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไป ส่วนที่อยู่ของหม่อมราชวงศ์และหม่อมหลวงนั้นไม่เรียกว่า "วัง" โดยวังใดจะเรียกว่าพระราชวังได้นั้นจะต้องมีพระบรมราชโองการสถาปนาขึ้นเป็น "พระราชวัง" เท่านั้น
พระที่นั่งอนันตสมาคม

พระที่นั่งอนันตสมาคม
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต)
พระบรมมหาราชวัง

พระบรมมหาราชวัง
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร)
พระราชวังเดิม

พระราชวังเดิม
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกอกใหญ่)
พระราชวังสวนผักกาด

พระราชวังสวนผักกาด
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราชเทวี)
ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต)
พระราชวังพญาไท

พระราชวังพญาไท
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราชเทวี)
ตำหนักสวนบัว

ตำหนักสวนบัว
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต)
พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร)
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร)
ตำหนักหอ

ตำหนักหอ
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต)
พระตำหนักสวนสี่ฤดู

พระตำหนักสวนสี่ฤดู
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต)
พระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

พระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน)
ตำหนักปลายเนิน

ตำหนักปลายเนิน
(จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองเตย)