คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(133)

https://www.lovethailand.org/อ.พระนครศรีอยุธยา(42)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าเรือ(3)

https://www.lovethailand.org/อ.นครหลวง(5)

https://www.lovethailand.org/อ.บางไทร(9)

https://www.lovethailand.org/อ.บางบาล(15)

https://www.lovethailand.org/อ.บางปะอิน(8)

https://www.lovethailand.org/อ.บางปะหัน(13)

https://www.lovethailand.org/อ.ผักไห่(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ภาชี(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ลาดบัวหลวง(2)

https://www.lovethailand.org/อ.วังน้อย(5)

https://www.lovethailand.org/อ.เสนา(9)

https://www.lovethailand.org/อ.บางซ้าย(1)

https://www.lovethailand.org/อ.อุทัย(10)

https://www.lovethailand.org/อ.มหาราช(2)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านแพรก(1)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดกล้วย

วัดกล้วย
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา)
วัดกษัตราธิราชวรวิหาร

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา)
วัดกุฎีดาว

วัดกุฎีดาว
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา)
วัดช้างใหญ่

วัดช้างใหญ่
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา)
วัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอิน)
วัดตาลเอน

วัดตาลเอน
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน)
วัดตูม

วัดตูม
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา)
วัดท่าการ้อง

วัดท่าการ้อง
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา)
วัดธรรมาราม

วัดธรรมาราม
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา)
วัดธรรมิกราช

วัดธรรมิกราช
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา)
วัดนิเวศธรรมประวัติ

วัดนิเวศธรรมประวัติ
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอิน)
วัดบรมพุทธาราม

วัดบรมพุทธาราม
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา)
วัดบรมวงศ์อิศรวราราม

วัดบรมวงศ์อิศรวราราม
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา)
วัดบางนมโค

วัดบางนมโค
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา)
วัดพนัญเชิงวรวิหาร

วัดพนัญเชิงวรวิหาร
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา)
วัดพระราม

วัดพระราม
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา)
วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดพระศรีสรรเพชญ์
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา)
วัดพรานนก

วัดพรานนก
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.อุทัย)
วัดพิชัยสงคราม

วัดพิชัยสงคราม
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา)
วัดพุทไธศวรรย์

วัดพุทไธศวรรย์
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา)
วัดภูเขาทอง

วัดภูเขาทอง
(จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา)