No.1/5วัดสุคันธาราม
วัดสุคันธาราม
วัดสุคันธาราม วัดสุคันธาราม
อ.วังน้อย ต.บ่อตาโล่

No.2/5วัดห้วยจระเข้
วัดห้วยจระเข้
วัดห้วยจระเข้ วัดห้วยจระเข้
อ.วังน้อย ต.บ่อตาโล่

No.3/5วัดหนองโสน
วัดหนองโสน
วัดหนองโสน วัดหนองโสน
อ.วังน้อย ต.สนับทึบ

No.4/5วัดลำบัว
วัดลำบัว
วัดลำบัว วัดลำบัว
อ.วังน้อย ต.หันตะเภา

No.5/5วัดธรรมจริยา
วัดธรรมจริยา
วัดธรรมจริยา วัดธรรมจริยา
อ.วังน้อย ต.ข้าวงาม