No.61/121Wat That Kham
Wat That Kham
Wat That Kham Wat That Kham
Muang Chiang Mai, Hai Ya

No.62/121Wat Phuak Chang
Wat Phuak Chang
Wat Phuak Chang Wat Phuak Chang
Muang Chiang Mai, Hai Ya

No.63/121Wat Phuak Pia
Wat Phuak Pia
Wat Phuak Pia Wat Phuak Pia
Muang Chiang Mai, Hai Ya

No.64/121Wat Muang Mang
Wat Muang Mang
Wat Muang Mang Wat Muang Mang
Muang Chiang Mai, Hai Ya

No.65/121Wat Si Ping Muang
Wat Si Ping Muang
Wat Si Ping Muang Wat Si Ping Muang
Muang Chiang Mai, Hai Ya

No.66/121Wat Chang Taem
Wat Chang Taem
Wat Chang Taem Wat Chang Taem
Muang Chiang Mai, Phra Sing

No.67/121Wat Sai Mun
Wat Sai Mun
Wat Sai Mun Wat Sai Mun
Muang Chiang Mai, Phra Sing

No.68/121Wat Sai Mun Muang
Wat Sai Mun Muang
Wat Sai Mun Muang Wat Sai Mun Muang
Muang Chiang Mai, Phra Sing

No.69/121Wat Pha Khao
Wat Pha Khao
Wat Pha Khao Wat Pha Khao
Muang Chiang Mai, Phra Sing

No.70/121Wat Phrachao Mengrai
Wat Phrachao Mengrai
Wat Phrachao Mengrai Wat Phrachao Mengrai
Muang Chiang Mai, Phra Sing

No.71/121Wat Phuak Taem
Wat Phuak Taem
Wat Phuak Taem Wat Phuak Taem
Muang Chiang Mai, Phra Sing

No.72/121Wat Poak Hong
Wat Poak Hong
Wat Poak Hong Wat Poak Hong
Muang Chiang Mai, Phra Sing

No.73/121Wat Phan Waen
Wat Phan Waen
Wat Phan Waen Wat Phan Waen
Muang Chiang Mai, Phra Sing

No.74/121Wat Phan On
Wat Phan On
Wat Phan On Wat Phan On
Muang Chiang Mai, Phra Sing

No.75/121Wat Fon Soi
Wat Fon Soi
Wat Fon Soi Wat Fon Soi
Muang Chiang Mai, Phra Sing

No.76/121Wat Methang
Wat Methang
Wat Methang Wat Methang
Muang Chiang Mai, Phra Sing

No.77/121Wat Sri Koed
Wat Sri Koed
Wat Sri Koed Wat Sri Koed
Muang Chiang Mai, Phra Sing

No.78/121Wat Muen Ngoen Kong
Wat Muen Ngoen Kong
Wat Muen Ngoen Kong Wat Muen Ngoen Kong
Muang Chiang Mai, Phra Sing

No.79/121Wat Chetlin
Wat Chetlin
Wat Chetlin Wat Chetlin
Muang Chiang Mai, Phra Sing

No.80/121Wat Khachao
Wat Khachao
Wat Khachao Wat Khachao
Muang Chiang Mai, Fa Ham