คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(20)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(5)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(5)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(5)

อาร์ตแกลเลอรี่ อาร์ตแกลเลอรี่(1)

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ในประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากมายให้ค้นหา และตามรอย เพื่อระลึกถึงบรรพบุรษที่ต่อสู้ และร่วมสร้าง โดยมอบสิ่งที่มีคุณค่า ดำรงไว้ ให้ลูกหลาน ได้ศึกษา นำบทเรียนจากประวัติศาตร์มาเพื่อเตือนใจ และพัฒนา
ประตูชุมพล

ประตูชุมพล
(จ.นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา)
ปราสาทนางรำ

ปราสาทนางรำ
(จ.นครราชสีมา อ.ประทาย)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย
(จ.นครราชสีมา อ.พิมาย)
หอศิลป์ทวี รัชนีกร

หอศิลป์ทวี รัชนีกร
(จ.นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา)
ศูนย์วัฒนธรรมสถาบันราชภัฏนครราชสีมา

ศูนย์วัฒนธรรมสถาบันราชภัฏนครราชสีมา
(จ.นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา)
อาคารแสดงวีรกรรมท้าวสุรนารี

อาคารแสดงวีรกรรมท้าวสุรนารี
(จ.นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา)
ปราสาทพะโค

ปราสาทพะโค
(จ.นครราชสีมา อ.โชคชัย)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์
(จ.นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา)
อนุสรณ์วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์

อนุสรณ์วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์
(จ.นครราชสีมา อ.พิมาย)
ปราสาทหินพนมวัน

ปราสาทหินพนมวัน
(จ.นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา)
พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน

พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน
(จ.นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา)
อนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ

อนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ
(จ.นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา)
ประเพณีแห่เทียนพรรษา

ประเพณีแห่เทียนพรรษา
(จ.นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา)
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม)

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม)
(จ.นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา)
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
(จ.นครราชสีมา อ.พิมาย)
พิพิธภัณฑ์วัดพรหมราช

พิพิธภัณฑ์วัดพรหมราช
(จ.นครราชสีมา อ.ปักธงชัย)
การแข่งเรือพิมาย

การแข่งเรือพิมาย
(จ.นครราชสีมา อ.พิมาย)
อุทยานลานบุญมหาวิหาร

อุทยานลานบุญมหาวิหาร
(จ.นครราชสีมา อ.สีคิ้ว)
พิพิธภัณฑ์สืบสานภูมิปัญญาชาวนาไทย

พิพิธภัณฑ์สืบสานภูมิปัญญาชาวนาไทย
(จ.นครราชสีมา อ.ห้วยแถลง)
งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี

งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี
(จ.นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา)
เมืองโบราณที่ตำบลโคราชเก่า (เมืองโคราช)

เมืองโบราณที่ตำบลโคราชเก่า (เมืองโคราช)
(จ.นครราชสีมา อ.สูงเนิน)