คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(44)

โครงการในพระราชดำริ

โครงการในพระราชดำริ

โครงการในพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เช่น โครงการเกี่ยวกับดิน น้ำ ป่า และวิศวกรรม หน่วยงานราชการพิเศษที่ประสานงานโครงการ คือ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
(จ.เชียงใหม่ อ.จอมทอง)
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยคำ

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยคำ
(จ.เชียงใหม่ อ.เวียงแหง)
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่วาง)
สถานีวิจัยเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะดอยหลวงเชียงดาว

สถานีวิจัยเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะดอยหลวงเชียงดาว
(จ.เชียงใหม่ อ.เชียงดาว)
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่ริม)
โครงการหลวงห้วยผักไผ่

โครงการหลวงห้วยผักไผ่
(จ.เชียงใหม่ อ.หางดง)
สถานีเกษตรหลวงปางดะ

สถานีเกษตรหลวงปางดะ
(จ.เชียงใหม่ อ.สะเมิง)
สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด

สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่แตง)
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย
(จ.เชียงใหม่ อ.เชียงดาว)
ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
(จ.เชียงใหม่ อ.สะเมิง)
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านเสาแดง

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านเสาแดง
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่แจ่ม)
ฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริบ้านขุนแตะ

ฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริบ้านขุนแตะ
(จ.เชียงใหม่ อ.จอมทอง)
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ
(จ.เชียงใหม่ อ.จอมทอง)
ศูนย์พัฒนาโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็น

ศูนย์พัฒนาโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็น
(จ.เชียงใหม่ อ.จอมทอง)
โครงการหลวงห้วยลึก

โครงการหลวงห้วยลึก
(จ.เชียงใหม่ อ.เชียงดาว)
ศูนย์ศึกษาพัฒนาการบ้านฮ้องไคร้

ศูนย์ศึกษาพัฒนาการบ้านฮ้องไคร้
(จ.เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด)
ศูนย์พัฒนาเกษตรพื้นที่สูงม่อนล้าน

ศูนย์พัฒนาเกษตรพื้นที่สูงม่อนล้าน
(จ.เชียงใหม่ อ.พร้าว)
โครงการหลวงแม่แฮเหนือ

โครงการหลวงแม่แฮเหนือ
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่แจ่ม)
สถานีทดลองเกษตรที่สูงแม่จอนหลวง

สถานีทดลองเกษตรที่สูงแม่จอนหลวง
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่แจ่ม)
โครงการหลวงป่าแป๋

โครงการหลวงป่าแป๋
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่แตง)
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่ริม)