คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยของรัฐ(1)

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ(2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(1)

มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏ(1)

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยเอกชน(6)

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงหลากหลายสาขาวิชา เพื่อให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา หรือปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในหลายระดับรวมถึง ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก รวมทั้งการทำการวิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแม่คาว

มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแม่คาว
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(จ.เชียงใหม่ อ.สันทราย)
มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแก้วนวรัฐ

มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแก้วนวรัฐ
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตธารแก้ว

มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตธารแก้ว
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
(จ.เชียงใหม่ อ.หางดง)
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (สี่แยกสนามบิน)

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (สี่แยกสนามบิน)
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (วิทยาเขตใหม่ ถนนวงแหวน)

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (วิทยาเขตใหม่ ถนนวงแหวน)
(จ.เชียงใหม่ อ.หางดง)